Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczeń zanieczyszczeń w powietrzy 18.05.2018

 

Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu

Pismo WIOŚ

 

Kalendarz FB