Powiadomienie nr 01/2018 o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza ALERT POZIOMU I

 

Informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych w powietrzu

stan na 19.02.2018

 

Kalendarz FB