Posprzątajmy liście

Jeleniogórska Straż Miejska przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku sprzątania liści z chodników. Obowiązki te wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta Jeleniej Góry.

Właściciele oraz zarządcy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy sprzątanie chodników z powstałych zanieczyszczeń w tym zalegających liści.

Osoby, które nie wywiązują się z tych obowiązków mogą zostać ukarane przez strażników miejskich mandatem karnym w wysokości 100 zł, lub zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Jeśli ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu, w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku sprzątania chodników z liści, może domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.


19.11.2019r.

 

Kalendarz FB