Pożegnanie Prezydenta Pawła Adamowicza

W sobotę 19 stycznia, w dniu pogrzebu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, planowane jest  – w odpowiedzi na apel prezydentów wielu miast – spotkanie ludzi, którzy czują potrzebę refleksji i wspólnoty, spotkanie na Placu Ratuszowym nieopodal Domu Siedmiu Mieszczan (przybudówki Ratusza) przy masztach flagowych. Zaproszeni są wszyscy, chcący spotkać się w tym dniu, w chwili, gdy w Gdańsku rozpoczynać się będą uroczystości pogrzebowe, tj. o godz. 12.00. Zebrani będą mogli widzieć przebieg uroczystości gdańskich na ustawionym na Placu telebimie. Swój udział zapowiedzieli harcerze jeleniogórskiego hufca ZHP.

- Przygotowaliśmy – powiedział Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry, który na pogrzeb Prezydenta Adamowicza wyjeżdża do Gdańska  – 500 zniczy, które będą symbolicznym pożegnaniem Prezydenta Gdańska przez Jeleniogórzan. Ta śmierć wstrząsnęła nami wszystkimi ze względu na okoliczności tragedii. Sprawca usiłował nie tylko zabić człowieka, ale jednocześnie zniszczyć przesłanie WOŚP, jednej z nielicznych, jeśli nie jedynej imprezy, która w ostatnich latach jednoczyła ponad podziałami. Wierzę, że tak się nie stanie. Spotkania, które będą odbywać się w bardzo wielu miastach Polski staną się więc także manifestacją w obronie zwyczajnej ludzkiej serdeczności i solidarności, a Paweł Adamowicz, będący przez lata także wolontariuszem Orkiestry – symbolem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Zapraszam wszystkich, którym te idee są bliskie. 

Jednocześnie odpowiadając na  liczne pytania i zainteresowanie jeleniogórzan dokonaniem wpisu, informujemy, iż w sobotę 19 stycznia, przy okazji spotkania na Placu Ratuszowym, księga kondolencyjna poświęcona Prezydentowi Gdańska zostanie wyłożona na parterze holu przybudówki Ratusza i tam osoby, które nie mogły tego uczynić w dni robocze będą miały możliwość dokonać swój wpis. Księga kondolencyjna będzie wyłożona od godz. 10.00 do zakończenia ceremonii pogrzebowej.

 

 

Kalendarz FB