Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 2/2019


W związku z obecnym i prognozowanym wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2019 r. państwowa służba hydrogeologiczna utrzymuje stan zagrożenia hydrogeologicznego dla następujących województw:
lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Ponadto stan zagrożenia wprowadza się również dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego.

Utrzymujące się niskie stany położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bodź przemysłowe.

Więcej informacji na temat prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej. jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh2/aktualna-sytuacjahydrogeologiczna.html.

 

Kalendarz FB