Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 
 
Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Jelenia Góra przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w terminie do dnia 30 września 2018 roku opłaty trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwracamy uwagę na to, że 30 września 2018 r. przypada w niedzielę. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości - w przypadku niedopełnienia obowiązku dokonania wymienionej opłaty w terminie - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w określonej wysokości, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania należnej opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w ustawie, powiększonej o 30% tej opłaty (całej opłaty, a nie raty).
 
Opłatę można dokonać w kasach Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 i Placu Ratuszowym 58 lub przelewem na konto Miasta Jelenia Góra nr rachunku 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.

 

Kalendarz FB