Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Informacja BIP:

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/10315/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2019-roku-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych

 

1. Formularz załącznika - Załącznik 1

2. Ogłoszenie - Załącznik 2

3. Oświadczenie oferenta - Załącznik 3

 

 

 

 

Kalendarz FB