Od czerwca zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

 
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry, jak co roku w sezonie letnim, zwiększa się częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych.
Zmiany obowiązują w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.
 
 
W zabudowie jednorodzinnej i dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:
- zwiększa się częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych na jeden raz w tygodniu.
 
W zabudowie wielorodzinnej:
- zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji na dwa razy w tygodniu,
- zwiększa się częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych na jeden raz w tygodniu.
 
Szczegółowe terminy odbioru odpadów komunalnych oraz mycia pojemników znajdują się w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, który dostępny jest na stronie Miasta Jelenia Góra w zakładce „odpady”.

Grupa:

 

Kalendarz FB