Nowi Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak, przedstawił dziś na konferencji prasowej swoich zastępców. Do pełnienia funkcji I zastępcy został powołany Janusz Łyczko, do niedawna kierownik działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, mający wcześniejsze doświadczenia zawodowe m.in. w służbie ochrony zdrowia. Zastępcą został także Konrad Sikora, w ub. kadencji pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Zaprezentowano m.in. nową strukturę Urzędu Miejskiego (do publicznego wglądu na BIP) wprowadzoną zarządzeniem Prezydenta. 

W krótkiej prezentacji Prezydent Jerzy Łużniak przedstawił swoich zastępców, omówił zakresy ich kompetencji i nadzoru nad wydziałami Urzędu Miejskiego. Zapowiedział też przebudowę struktury Urzędu, która będzie wprowadzona po zakończeniu prac komisji powołanej do szczegółowej analizy. Planowane powołanie departamentów w miejsce wydziałów ma na celu zwiększenie kompetencji i autonomii tych ogniw, a tym samym przyspieszenie podejmowanych przez nie decyzji.

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB