Mobilny PSZOK we wrześniu

We wrześniu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

01.09.2018 r. ul. Ptasia,  godz. 10:00 - 13:00

08.09.2018 r. ul. Czarnoleska parking przy parafii,  godz. 10:00 - 13:00

15.09.2018 r. ul. Wróblewskiego teren przy kościele, godz. 10:00 - 13:00

22.09.2018 r. Sobieszów Osiedle Żeromskiego - plac rekreacyjny, godz. 10:00 - 13:00

29.09.2018 r. Parking hipermarketu „Tesco” przy al. Jana Pawła II, godz. 10:00 - 13:00

 

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:

 • leki,
 • farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
 • opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
 • detergenty,
 • oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • urządzenia zawierające freony,
 • lampy fluorescencyjne,
 • opady zawierające rtęć,
 • oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

 

 

Kalendarz FB