Mobilny PSZOK w lipcu

W lipcu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.
 
07.07.2018 r.
  • ul. Wyczółkowskiego (koło stawu), godz. 10:00 – 13:00 
14.07.2018 r.
  • Sobieszów (pętla autobusowa) godz. 10:00 – 13:00 
21.07.2018 r.
  • Os. XX-lecia (parking przy ul. Podgórzyńskiej), godz. 10:00 – 13:00 
28.07.2018 r.
  • Osiedle Orle (zatoka przy PKP), godz. 10:00 – 13:00 
 
Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:
- leki,
- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
- detergenty,
- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
- baterie i akumulatory,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- urządzenia zawierające freony,
- lampy fluorescencyjne,
- opady zawierające rtęć,
- oleje i tłuszcze jadalne.
 
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.
 
Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

Grupa:

 

Kalendarz FB