Marcowa wierszolandia 2019 w Miejskim Przedszkolu nr 2

W środę 13 marca 2019 r. w ramach VII edycji „Marcowej wierszolandii” corocznie organizowanej przez Miejskie Przedszkole nr 2 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej odbył się międzyprzedszkolny konkurs recytatorski. Mottem tegorocznego spotkania przedszkolaków był tytuł: „ Pojazdy, którymi podróżujemy". Konkurs, z blisko siedmioletnią tradycją, jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat. W tegorocznych prezentacjach wzięły udział dzieci z jeleniogórskich miejskich przedszkoli: 2, 4, 10, 11, 13, 14, 19 i 27 oraz wychowankowie Oddziału Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych mieszczącego się przy ul. Grottgera w Jeleniej Górze . Nie zabrakło gości honorowych – przedstawicieli Miasta: Anny Bałkowskiej - przewodniczącej Komisji Oświaty oraz Pawła Domagały naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu. 

Celem konkursu jest  popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, pokonywanie nieśmiałości i lęku przed występami na scenie, ujawnianie młodych talentów recytatorskich oraz pobudzenie aktywności artystycznej. Występy młodych aktorów oceniało jury w składzie: Adriana Berczuk - przewodnicząca Rady Rodziców, Krystyna Spólnik -  kierownik działu dziecięco-młodzieżowego Książnicy Karkonoskiej oraz Jacek Hamowski - dyrektor Oddziału Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Jury oceniając występ brało pod uwagę: pamięciowe opanowanie tekstu, sposób recytowania wiersza, ogólne wrażenie na scenie (strój, rekwizyty, mimika twarzy, gesty, ruch na scenie). Nauczyciele jak zwykle nie zawiedli. Przygotowując dzieci do konkursu potraktowali to wyzwanie  bardzo ambitnie. Nie zabrakło pięknych strojów i dekoracji związanej z tematyką konkursu. 

Po długiej naradzie komisja konkursowa jednogłośnie stwierdziła, że wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich, dlatego przyznało jurorzy przyznali I miejsce – każdej grupie prezentującej swoje umiejętności, czyli wszystkim przedszkolakom.  Dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które ufundowało Miejskie Przedszkole Nr 2 oraz Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. Dzień pełen wrażeń zakończył się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich przedszkolaków, który został zorganizowany przez Radę Rodziców z MP 2. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy życząc samych sukcesów i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą placówkę"- tak podsumowała to wydarzenie Joanna Skoczek dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2. 

„Marcowa wierszolandia” jest jedną z imprez organizowanych przez każde z Miejskich Przedszkoli. Już w sobotę 16 marca odbędzie się „Olimpiada taneczna” w hali sportowej „Parku Sportowego Złotnicza”, której organizatorem jest Miejskie Przedszkole nr 13, za niedługo przedszkolaki spotkają się na „Przeglądzie twórczości ekologicznej” koordynowanego przez Miejskie przedszkole nr 19 „Kubuś Puchatek”  a przed wakacjami będą mieli możliwość zaprezentować się w „Przeglądzie teatrzyków dziecięcych” organizowanych od piętnastu lat przez Miejskie Przedszkole nr 27 „Okrąglaczek”. Dzieci uzdolnione plastycznie spotkają się niebawem na „Plenerze malarskim” pod egidą Miejskiego Przedszkola nr 10 w Cieplicach. To tylko niewielki wycinek szerokiej gamy propozycji rozwijania talentów najmłodszych oraz aktywności środowiska przedszkolnego w Jeleniej Górze. W piątek kilka z reprezentacji miejskich przedszkoli – mamy nadzieję że z sukcesem - będzie rywalizowało w rejonowych eliminacjach konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”. Wszystkie te imprezy znakomicie integrują środowisko przedszkolne w naszym mieście, sprzyjają także wymianie doświadczeń między kadrą nauczycielską a tym samym przyczyniają się do stałego podwyższania jakości pracy placówek wychowania przedszkolnego. Przedszkolakom życzymy radości i zadowolenia z udziału w nich a nauczycielom wychowania przedszkolnego i dyrektorom – satysfakcji z sukcesów i coraz większych umiejętności wychowanków.

Paweł Domagała

Wydział Edukacji i Sportu UM. 

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB