Lokalizacja pojemników

W załącznikach prezentujemy tabele z lokalizacjami gniazd zbiorczych do segregacji odpadów komunalnych z podziałem na punkty ogólnodostępne i przypisane do posesji.

Wykaz gniazd zbiorczych ustawionych na terenach do których Miasto Jelenia Góra posiada tytuł prawny - punkty ogólnodostępne (stan na 22 czerwca 2018 r.)  

Wykaz gniazd zbiorczych w ramach podpisanych porozumień i wniosków (stan na 22 czerwca 2018 r.) 

 
Grupa:

 

Kalendarz FB