LGPDG zaprasza na spotkanie

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na spotkania dotyczące przygotowania projektów grantowych.

TERMINY SPOTKAŃ:

16.11.2018 - godz. 14.00-17.00

23.11.2018 r. - godz. 14.00-17.00

MIEJSCE SPOTKAŃ:

Centrum Aktywnosci Społecznej POGÓRZE, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

Spotkania grupy roboczej będą dotyczyły wszystkich trzech projektów grantowych zaplanowanych w drugim półroczu 2018 r.:

  • Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
  • Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego
  • Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.


Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej w terminie 2 dni przed planowanym spotkaniem

 

Kalendarz FB