Księga kondolencyjna i ostatnie pożegnanie

Dziś (19 stycznia) od godz. 10.00 w Domu Siedmiu Mieszczan (przybudówka Ratusza) została po raz ostatni wyłożona „Księga kondolencyjna” Mieszkańców Jeleniej Góry, przygotowana po śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, do której od 15 stycznia br. wpisywali się liczni Jeleniogórzanie. Wśród autorów wpisów znalazła się też niemała grupa osób spoza Jeleniej Góry, a nawet – obcokrajowcy.

Księgę otwiera wspólny wpis Prezydenta Jeleniej Góry i jego zastępców, a także wielu pracowników UM - cytat z jednego z utworów literackich, znany z pieśni bardów „Solidarności” z lat 80-tych ub. wieku i niezwykle – niestety – stosowny w tych okolicznościach: ”(…) Każdy Twój wyrok przyjmę twardy/ przed mocą Twoją się ukorzę/ ale chroń mnie Panie od pogardy/ przed nienawiścią strzeż mnie, Boże (…)”.

Dziesiątki autorów innych wpisów odnoszą się do osoby i efektów pracy w Gdańsku Pawła Adamowicza, m.in. „czas, w którym Pana niezłomna, odważna i wizjonerska praca w samorządzie była drogowskazem dla licznych samorządowców (…) mam nadzieję, że Pańskie ideały, odwaga, dobro pozostaną trwałe (…)”. „Nie płaczą ci, którzy są słabi, ale ci, którzy zbyt długo musieli być silni”, „płacze nie tylko Gdańsk”, „pozostał wierzyć, że ta śmierć mimo wszystko przyniesie dobry owoc”.

Z zapisów w „Księdze” okazuje się jak wiele emocji łączy Jeleniogórzan z Gdańskiem – ktoś wspomina o córce, która przeniosła się do Gdańska, a Prezydent Adamowicz, dostrzegając jej pracowitość szybko ją awansował, ktoś inny – spotkanie z Prezydentem Gdańska na ulicy i krótką rozmowę, jeszcze inny – studia na gdańskiej uczelni.

Do „Księgi” wpisali się m.in. przedstawiciele Włoch, a także umieszczony został wydruk z listu elektronicznego, którzy przysłano do Jeleniej Góry zza wschodniej granicy – kilkoro mieszkańców Kaliningradu, a także obywateli Kazachstanu, zapewne pracujących w Jeleniej Górze przez jakiś czas, przysłało emocjonalny wpis z prośbą, by został umieszczony w jeleniogórskiej „Księdze”.

Spotkanie przy ponad 500 świecach, jakie zapalono na jeleniogórskim Rynku o godz. 12.00 (do wieczora pojedynczy Jeleniogórzanie dokładali przyniesione przez siebie znicze) było manifestacją sporej grupy mieszkańców przeciwko przemocy i agresji. Zaplanowane na jutro działania ZHP, wspierające ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będzie kolejną odsłoną działań, mających na celu protest przeciwko społecznym podziałom. 

„Księga kondolencyjna” zostanie zeskanowana i pozostanie w Jeleniej Górze w formie cyfrowej – jej oryginał będzie przekazany do Urzędu Miasta Gdańska. 

 

Na zdjęciach – symboliczne serca na Placu Ratuszowym powstałe 19 stycznia br. 

 

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB