JBO 2016 - WYNIKI GŁOSOWANIA

Lp. Tytuł Koszt Liczba wszystkich głosów
1 P.6 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 11 170000 1161
2 P.16 Budowa Świetlicy Osiedlowej - Goduszyn 500000 1109
3 P.12 Poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie ( wykonanie boiska do gry w tenisa przy szkole STO oraz remont chodnika przy ulicy Ogrodowej – przed ZSP nr 15 i Gimnazjum nr 5) 380000 814
4 P.17 Wykonanie (zakup) i montaż wiat ze stojakami dla rowerów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 258000 539
5 P.8 Remont ulicy Wiłkomirskiego wraz z parkingami wzdłuż budynków 1,3,5,7 oraz Kiepury 10,12 480000 394
6 P.3 Jelenia Góra dla Królowej Sportu - bieżnia lekkoatletyczna w Cieplicach 500000 312
7 P.5 Budowa tras wspinaczkowych przy "Morskim Oczku" ul. Krośnieńska 82000 280
8 P.9 Remont traktów pieszych między budynkami Elsnera 2 i 4, Moniuszki 5 i 7, Moniuszki 7 i Elsnera 2 w kierunku traktu pieszego biegnącego od Elsnera 6 i 8 148000 243
9 P.14 Jeleniogórska Promenada Bobru - etap II 500000 240
10 P.13 Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu "Orle" - etap II 125000 177
11 P.10 Remont ul. Wolności na odcinku od budynku nr 299 do granicy działki 41/1 490002,6 147
12 P.7 Utwardzenie drogi wzdłuż garaży za budynkami mieszkalnymi Paderewskiego 12, 14, 16, 18 z przeznaczeniem na trakt pieszo rowerowy 178000 124
13 P.18 Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego 400000 100
    Suma 5640

 

Kalendarz FB