Gruntowna przebudowa ulic w centrum miasta

Do 29 listopada mają zakończyć się roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą „Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze – przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze”.

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Kamienne Schodki i ulicy ks. Dominika Kostiala wraz z remontem schodów kamiennych, budową parkingu oraz przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Wartość wspomnianej inwestycji to 1,3 miliona złotych. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Gory - Etap II”.

Galeria: 

 

Kalendarz FB