Forum współpracy Europe, let's cooperate!

10 kwietnia 2019 roku w Brukseli program Interreg Europa organizuje forum współpracy Europe, let's cooperate! 


Forum to doskonała okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie rozwiązaniami z zakresu  innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi. 
Partnerzy projektów opowiedzą, jak międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczyniła się do zainicjowania zmian w ich regionach. Uczestnicy Forum będą mogli także wzajemnie się poznać i nawiązać międzynarodowe  kontakty. 

Na stronie programu Interreg Europa można zapoznać się ze szczegółową agendą Forum, znaleźć informacje organizacyjne oraz zarejestrować się: 

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

Iwona Stach-Janyst
Pl. Magistracki 1, pok. 23
58-300 Wałbrzych 
tel. 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172 
e-mail: pife.walbrzych@dolnyslask.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 7.30-17.30
wtorek-piątek: 7.30-15.30


Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach 
Departament Współpracy Terytorialnej 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Anna Stol
tel. 32 253 9008 17
e-mail: Anna.Stol@miir.gov.pl 
www.miir.gov.pl 

 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB