Dofinasowanie do zmiany sposobu ogrzewania - Aktualności

DOTACJE na zmianę ogrzewania

DOTACJE na zmianę ogrzewania - nabór wniosków

Informacja o udzielonych dotacjach przez Miasto Jelenia Góra w latach 2018/2019

Miasto Jelenia Góra zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - dalej WFOŚiGW, umowy pożyczkowe na realizację zadań

Przyjmowanie wniosków od mieszkańców- którzy dokonali zmiany systemów ogrzewania

Dnia 21 września 2018 r. Miasto Jelenia Góra podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kolejne umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Zmiana Sposobu Ogrzewania – ogłoszenie o DRUGIM NABORZE przyjmowania deklaracji

Zachęcamy mieszkańców Jeleniej Góry do likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w lokalach lub budynkach mieszkalnych. Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji.

Nie spalaj węgla brunatnego

Uwaga, od dnia 01.07.2018 r. zakazane jest spalanie w kotłach, piecach oraz kominkach, paliw stałych najniższej jakości

Program Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

Nabór Wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisał z Miastem Jelenia Góra umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

 

Kalendarz FB