DKF KLAPS NA WAKACJE Alpejska przygoda (Schellen – Ursli) reż. Xavier Koller. Szwajcaria 2015. 104 min.

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB