Badanie potoków pasażerskich

Najprawdopodobniej za kilka tygodni odbędzie się kolejne badanie „potoków pasażerskich” na liniach MZK. – Takie badania należy przeprowadzać okresowo – wyjaśnia Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta – bowiem dynamika zmian w ruchu pasażerskim jest spora i MZK musi nadążać z korektami przejazdów. Badanie ma na celu właśnie ewentualne skorygowanie kursowania autobusów, w konsekwencji służące wygodzie pasażerów. Jesteśmy zainteresowani głównie tymi liniami, gdzie nasilenie ruchu i nasilenie zmian jest szczególnie duże ze względu na nowe obiekty – wytwórcze i mieszkaniowe, żeby zwiększyć intensywność przejazdów, czy Ew. wielkość (pojemność) autobusów.

 

Kalendarz FB