Badania statystyczne GUS

 
Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podległe Prezesowi GUS przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Głównym celem badań  jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.
 
Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzą ankieterzy statystyczni.
 
Zachęcamy serdecznie do rozmów z ankieterami  i aktywnego udziału w przeprowadzanych przez ankieterów badaniach.
 
Dla Państwa komfortu, informujemy, że zebrane przez ankieterów dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 ustawy oraz udostępnienie lub wykorzystanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm).
 
Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, znajdziecie Państwo na stronie internetowej GUS pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm
 

 

Kalendarz FB