Alert poziomu III - Ozon

 

POWIADOMIENIE

o przekroczeniu dopuszczalnego i/lub poziomu docelowego substancji w powietrzu

 

ALERT POZIOMU III

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu.

Data godz.

26 czerwca 2019 r., godz. 17.00

 

Zagrożenie

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 µg/m3) w 1 stacji pomiarowej na terenie 1 strefy województwa dolnośląskiego.

Obszar na którym wystąpiło przekroczenie

Strefa dolnośląska (PL0204): Jelenia Góra –ul. Ogińskiego – stężenie 1-godz.: 182 µg/m3

Przyczyny

Oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu). Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu.

Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian

W prognozie pogody brak jest istotnych zmian np. deszczu i sytuacja przekroczenia może się utrzymywać do godzin wieczornych. Na dzień następny czyli 27.06.2019 prognozowana jest poprawa warunków pogodowych

Czas trwania przekroczenia

1 godzina –godz. 17:00 dnia 26.06.2019 r.

Podpis

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu.

Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń

Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu. Osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

Środki ostrożności, które należy podjąć

W przypadku poziomów stężeń 1-godzinnych 182 μg/m3 osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. W przypadku przekroczenia poziomu 1-godzinnego 240 μg/m3 odradzane są wszelkie aktywności na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do minimum.

Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze

Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.

Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych

Osoby podatne na zanieczyszczenie powietrza ozonem mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcję. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opracowanie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podstawa prawna

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.

Źródła danych

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu.

Sposób ogłoszenia

Strona internetowa http://dpi.duw.pl .

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Zakres działań krótkoterminowych: zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego.

Data i godzina publikacji

26 czerwca 2019 roku, godz. 20.30

Nr kontaktowy tel.

71 368 25 11

 

Kalendarz FB