Aktualności

Spotkanie z Konsulem Generalnym RFN

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak spotkał się 22 stycznia z Konsulem Generalnym RFN we Wrocławiu Hansem Jörgem Neumannem, pełniącym tę funkcję od sierpnia ub. roku.

Ruszył nabór do Rady Seniorów

Od 21 stycznia, do 18 lutego br. można zgłaszać kandydatów do Jeleniogórskiej Rady Seniorów, powołanej uchwałą Rady Miejskiej z grudnia br.

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze na zakładanie działalności gospodarczej dla osób fizycznych

Informacje o spotkaniu: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza osoby fizyczne na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach  dotacji i  instrumentów zwrotnych. Do udziału zapraszamy:

Księga kondolencyjna i ostatnie pożegnanie

Dziś (19 stycznia) od godz. 10.00 w Domu Siedmiu Mieszczan (przybudówka Ratusza) została po raz ostatni wyłożona „Księga kondolencyjna” Mieszkańców Jeleniej Góry, przygotowana po śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska

Zostaną włączone Syreny Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania.

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2019 r., o godz.12.00 w ramach treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, na obszarze Miasta Jeleniej Góry zostaną uruchomione akustyczne syreny alarmowe poprzez wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu”. 

Pożegnanie Prezydenta Pawła Adamowicza

W sobotę 19 stycznia, w dniu pogrzebu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, planowane jest – w odpowiedzi na apel prezydentów wielu miast – spotkanie ludzi, którzy czują potrzebę refleksji i wspólnoty, spotkanie na Placu Ratuszowym

Księga kondolencyjna

Na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sudeckiej wyłożona została księga kondolencyjna dedykowana tragicznie zmarłemu Prezydentowi Gdańska. W sobotę 19 stycznia księga wyłożona będzie na parterze holu przybudówki ratusza w tzw. Domu Siedmiu Mieszczan ...

Informacja dla przedsiębiorców którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w 2018

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Jelenia Góra przypomina, przedsiębiorcom którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku, o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojó

Wizyta w podziemiach i „podróż w czasie” jeleniogórskich pedagogów

W środę 16 stycznia 2019 roku z inicjatywy zarządzających nową atrakcją turystyczną Jeleniej Góry w porozumieniu z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta zaproszeni zostali dyrektorzy i nauczyciele jeleniogórskich szkół w niezwykłe miejsce – podziemny szlak turystyczny Time Gates – Bramy Czasu

Polonez Maturzystów 2019-aktualizacja z dnia 16.01.2019

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jesteśmy zmuszeni odwołać piątkowe wydarzenie. O nowym terminie poinformujemy Państwa w terminie późniejszym. 

 

Ważna informacja dla mieszkańców o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Z dniem 1 stycznia br. na mocy ustawy z lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności następuje przekształcenie ich niejako automatyczne. Niemniej przepisy, dotyczące w Jeleniej Górze ok.

Zaproszenie Prezydenta

Wszystkim, którym są drogie wolność, możliwość wypowiadania się, tolerancja dla rozmaitych poglądów, a przeciwni są przemocy w każdej formie - zapraszam na Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze, w miejsce z którego wczoraj wieczorem wysłaliśmy „światełko do nieba” o godz. 20.00.

Strony

 

Kalendarz FB