Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

DOBRY

Dane z godziny: 7:00 - 8:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego