Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

DOBRY

Dane z godziny: 22:00 - 23:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego