Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

UMIARKOWANY

Dane z godziny: 10:00 - 11:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego