Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

DOBRY

Dane z godziny: 6:00 - 7:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego