Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

UMIARKOWANY

Dane z godziny: 17:00 - 18:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego