Wejście do ratusza.

Autor: redakcja UMJG

9.11.2020 - 12:14

Załatw sprawę w urzędzie, ograniczając wizyty do minimum

Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników ponownie prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.

Przypominamy, że załatwienie osobiście spraw w Urzędzie jest możliwe jedynie po uprzednim wyznaczeniu przez urzędnika terminu i godziny indywidualnego przyjęcia (nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów).

W związku z licznymi przypadkami zachorowań oraz skierowaniem pracowników do odbycia kwarantanny, do odwołania Wydział Komunikacji będzie realizował tylko najpilniejsze sprawy np. rejestrację zakupionych nowych pojazdów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy lub sprawy dotyczące użytkowania pojazdu poza granicami kraju.

Przypominamy, iż:

• z 30 do 180 dni został wydłużony termin na zgłoszenie sprzedaży lub zakupu pojazdu. Sprawy te można załatwić bez konieczności przychodzenia do Wydziału Komunikacji poprzez e-PUAP lub drogą pocztową.

• od 01.10.2018 r. na terenie kraju nie ma obowiązku posiadania przy sobie (w samochodzie) dowodu rejestracyjnego, tym samym nie ma potrzeby pilnej wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy dotyczące terminu ważności badania technicznego. Wystarczy zaświadczenie ze Stacji kontroli pojazdów o pozytywnym wyniku badania technicznego. Prosimy więc o wstrzymanie się ze składaniem wniosku
o wymianę dowodu rejestracyjnego.

• jeśli pojazd jest zarejestrowany na terenie RP, ma ważne badania techniczne i wykupione ubezpieczenie OC można się nim poruszać. Rekomendujemy w tym przypadku o wstrzymanie się z przerejestrowaniem
zakupionego pojazdu i ograniczeniem do elektronicznego zgłoszenia zakupu.

W Wydziale Obsługi Klienta za pośrednictwem PLATFORMY e-PUAP można złożyć wnioski:

• o wydanie dowodu osobistego,

• o zameldowanie i wymeldowanie,

• o nadanie numeru PESEL,

• o wydanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych i rejestru mieszkańców,

• o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,

• o rekompensatę utraconego wynagrodzenia z tyt. odbytych ćwiczeń wojskowych,

• ogólne pisma do Wydziału.

Wnioski dotyczące DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ można składać za pośrednictwem platformy ceidg (www.ceidg.gov.pl) logując się poprzez profil zaufany (przy pomocy bankowości elektronicznej) lub certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Dowód osobisty należy ODEBRAĆ OSOBIŚCIE po uprzednim wyznaczeniu przez urzędnika terminu godziny indywidualnego przyjęcia. Możecie Państwo umawiać się na indywidualną godzinę przyjęcia telefonicznie bądź e-mail.

W Urzędzie Stanu Cywilnego za pośrednictwem PLATFORMY e-PUAP można złożyć wnioski:

• o odpis aktu  stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),

• zgłoszenie urodzenia dziecka (tylko w przypadku dziecka pochodzącego
z małżeństwa lub wcześniej złożonego oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego).

Ponadto przypominamy, że dokumenty do Urzędu można składać:

• poprzez platformę e-PUAP,

• do urn ustawionych w budynkach Urzędu,

• za pośrednictwem poczty.

O załatwieniu sprawy i dalszym sposobie postępowania, pracownicy Wydziałów będą Państwa informować Państwa telefonicznie lub drogą e-mail, dlatego Wnioskodawcy proszeni są o udostępnienie kontaktów do siebie na składanych dokumentach.