Wybraliśmy wykonawcę na remont popularnego zabobrzańskiego „Zameczku”

Autor: redakcja UMJG

24.7.2020 - 10:59

Wybraliśmy wykonawcę na remont popularnego zabobrzańskiego „Zameczku”

Wybraliśmy wykonawcę na remont popularnego zabobrzańskiego „Zameczku”

Najkorzystniejszą ofertę złożyło
KONSORCJUM FIRM:
Lider: LK INWEST Wrocław
Partner: KB INWEST Sp. z o.o. Wrocław na kwotę 9 492 128,66 (zabezpieczyliśmy w budżecie 9.500.000 zł)

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie zespołu obiektów zabytkowych (budynek główny – A, budynek gospodarczy – B, altana – C) wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek główny będzie pełnił funkcję budynku użyteczności publicznej – przeznaczony będzie na centrum kultury.

W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie następujących prac:

✅ Budynek główny (A): roboty rozbiórkowe i demontażowe (ściany działowe, stropy, schody, kanały wentylacyjne), roboty budowlane wewnątrz budynku, roboty instalacyjne (instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o., ciepłej wody użytkowej, p.poż. Wentylacja i klimatyzacja), roboty wykończeniowe (wewnętrzne i zewnętrzne); - budynek gospodarczy

✅ Budynek gospodarczy (B): naprawa tynków wewnętrznych, wymiana lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian wewnątrz, odnowienie elewacji, renowacja elementów drewnianych więźby na zewnątrz, naprawa ubytków pokrycia dachowego, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku;

✅ Altana (C): naprawa/wykonanie nowych tynków wewnętrznych w piwnicy pod altaną, renowacja/odtworzenie elementów drewnianych poprzez oczyszczenie, impregnację i malowanie, wymiana wtórnych elementów drewnianych na odpowiednie stylowe, wykonanie rynien i rur spustowych, renowacja podłogi drewnianej, renowacja wieżyczki w tym elementów stalowych. - zagospodarowanie terenu: wykonanie ogrodzenia terenu z renowacją bramy wjazdowej, wykonanie alejek pieszych oraz wjazdu głównego do obiektu wraz z placem manewrowym, oświetlenie terenu i montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 23.09.2022 r.

Link do przetargu

Wirtualny spacer po Zameczku 

Galeria
Image