wu

Autor: redakcja UMJG

28.9.2020 - 11:46

Umowa z WFOŚiGW podpisana !

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak w dniu 22 września 2020 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) umowę pożyczki w kwocie 716.093,00 zł na realizację zadania pn: „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1”.

W związku z powyższym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska  i Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w miesiącu  październiku i listopadzie br. będą  komisyjnie dokonywać odbioru wykonanego zadania w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Planowane wizje w lokalach uwzględnionych we wniosku, będą poprzedzone  potwierdzeniem terminu telefonicznie. 
Po dokonaniu odbioru końcowego zadania, zostaną zawarte umowy cywilno - prawne w formie pisemnej. 

Pożyczka zostanie uruchomiona przez WFOŚiGW we Wrocławiu  na warunkach przewidzianych  umową pożyczki w dniu 15.12.2020 r. Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW, Miasto Jelenia Góra przekaże mieszkańcom dotacje celowe w wysokościach zgodnych z zawartymi umowami cywilno-prawnymi.