Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konkursie - Jeleniogórzanin bez barier (edycja 2020) 

Autor: redakcja UMJG

1.10.2020 - 15:33

Startuje Jeleniogórzanin bez barier (edycja 2020) 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konkursie - Jeleniogórzanin bez barier (edycja 2020) 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w terminie od 1 do 31 października 2020 r. do Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub na adres e-mail: niepelnosprawni@jeleniagora.pl

Konkurs „Jeleniogórzanin bez barier” jest konkursem cyklicznym, ogłaszanym corocznie przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem konkursu jest promowanie postaw osób przełamujących bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności.

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy:

 

https://miasto.jeleniagora.pl/content/jeleniog%C3%B3rzanin-bez-barier-edycja-2020