list pisanie

Autor: redakcja UMJG

24.9.2021 - 9:55

Sprawa glifosatu - stanowisko Ministra Zdrowia

W ostatnich tygodniach sporo miejsca w przestrzeni publicznej, szczególnie lokalnej, zajmuje sprawa glifosatu i ewentualnego wpływu tego środka na zdrowie ludzi. Wprawdzie w jednostkach podległych Miastu środki ochrony roślin, które zawierają glifosat nie są używane, jednak na prośbę zainteresowanych rodziców władze Jeleniej Góry zleciły przesiewowe badania dzieci  na obecność glifosatu w ich organizmach i po uzyskaniu wyników wystąpiły z postulatem zajęcia stanowiska do Ministra Zdrowia.

W odpowiedzi otrzymaliśmy list, który przekazujemy (w zał. w całości) do ewentualnego wykorzystania. Główne tezy listu Ministra, to:

  • resort zdrowia w Polsce nie ma prawnie zagwarantowanego udziału w procesie oceny środków ochrony roślin – tym zajmuje się resort rolnictwa
  • obowiązujące obecnie przepisy wskazują, iż jeśli dostępne na rynku środki ochrony roślin użytkowane są zgodnie z instrukcjami, to ich stosowanie jest bezpieczne dla zdrowia ludzi
  • w obiegu publicznym dostępne są ekspertyzy międzynarodowych instytucji (m.in. FAO, amerykańskich Agencji Chemikaliów, czy Ochrony Środowiska), z których wynika, iż „mało prawdopodobne jest, aby glifosat działał genotoksycznie przy aktualnym narażeniu za pośrednictwem diety”
  • niezależnie od ocen już istniejących sprawa glifosatu jest monitorowana szczegółowo w Europie (dokument z oceny z czerwca 2021 r. liczy ponad 11.000 stron) i z badań nie wynika wniosek, że glifosat jest rakotwórczy, czy też ma wpływ na rozrodczość).

List, podpisany przez wiceministra zdrowia, W. Kraskę – w całości udostępniamy z możliwością jego dalszego wykorzystania w pełnej treści. 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia: pobierz plik PDF