Ogród

Autor: redakcja UMJG

26.5.2020 - 8:22

Ruszył konkurs „Ładnie mieszkać”

Zapraszamy właścicieli posesji do kolejnej edycji konkursu pod nazwą „Ładnie Mieszkać”.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry i Straż Miejska w Jeleniej Górze zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu pn. "Ładnie Mieszkać".

Przedsięwzięcie konkursowe jest prowadzone przez Straż Miejską w Jeleniej Górze przy współudziale Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz partnerów Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

W okresie od 01.06.2020 r. do 30.07.2020 r. mieszkańcy oraz instytucje mogą zgłaszać telefonicznie lub mailowo kandydatów "ładnych posesji" wskazując ich lokalizację oraz nieruchomość, która mogłaby być nagrodzona w konkursie „Ładnie Mieszkać”. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: komunikacjasm@jeleniagora.pl, lub
osobiście dostarczając zgłoszenie z dokumentacją fotograficzną do sekretariatu Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej nr 19

Organizując przedsięwzięcie chcemy zaktywizować mieszkańców i instytucje do porządkowania swoich posesji przez upiększanie otoczenia nasadzeniami kwiatowymi, stawianiem małej architektury ogrodowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zainteresowanych zapraszamy do regulaminu umieszczonego na stronie Urzędu Miasta i Straży Miejskiej.

Regulamin ładnie mieszkać