Zabawki w przedszkolu.

Autor: redakcja UMJG

20.5.2020 - 9:13

Przedszkola zostaną otwarte lada dzień

Od najbliższego poniedziałku (25 maja) otwierają się jeleniogórskie przedszkola miejskie.

W związku z faktem, że organizator działalności w placówce musi bezwzględnie dochować rygorów określonych w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji każde z przedszkoli musi opracować takie procedury działalności, które będą zgodne z ogłoszonymi w zaleceniach rygorami.

Dyrektorzy przedszkoli przygotowują sale, eliminują przedmioty (w tym zabawki i wykładziny), które trudno odkażać, przeliczają powierzchnie przeznaczone dla dzieci i dokonują wszelkich nakazanych prawem czynności.

Dostosowanie obiektów do pracy w nowych warunkach oznacza, że nie wszystkie dzieci, które uczęszczały do przedszkoli będą mogły być do nich przyjęte od poniedziałku – są placówki, które będą mogły przyjąć co 4 – 5 dziecko, niektóre z kolei blisko połowę dzieci z poprzedniego stanu.

Łącznie stworzonych zostanie blisko 450 miejsc dla przedszkolaków, co stanowi około 32% stanu sprzed epidemii.

– Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli – powiedział Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry. – Już wcześniej zgromadziliśmy środki ochrony osobistej – maski, rękawice, przyłbice, płyny odkażające, dozowniki i in., żeby zagwarantować optymalne warunki działalności przedszkoli. Trwa ankietowanie rodziców – będziemy w końcu tygodnia wiedzieć, ilu rodziców zechce oddać dzieci do przedszkoli, a ilu zdecyduje się zatrzymać je w domach. Podjęliśmy starania, by zakupić testy „przesiewowe”, aby poddać badaniom WSZYSTKICH pracowników przedszkoli.

Nadeszły także wytyczne do pracy szkół – dyrektorzy przygotowują placówki do ich wdrożenia.