Przejście przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Autor: redakcja UMJG

6.4.2021 - 16:28

Pieszym będzie łatwiej

Na niebezpiecznym przejściu dla pieszych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze powstanie sygnalizacja świetlna. Procedura wyłonienia wykonawcy tego zadania dobiega końca.

W przetargu wpłynęła jedna oferta, która nieznacznie przekracza kwotę, jaką zamierzało przeznaczyć Miasto Jelenia Góra. Było to 150 tysięcy złotych, tymczasem konsorcjum firm, którego liderem jest Trafftech Inżynieria Ruchu Drogowego z Jeleniej Góry, zaproponowało o 9,5 tysiąca złotych więcej.

– Zwiększymy środki na to zadanie. W przeciwnym razie, musielibyśmy powtórzyć procedurę przetargową, co przesunie w czasie powstanie sygnalizacji. Najważniejsze jest bezpieczeństwo pieszych – powiedział Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

Docelowo staną tu 2 słupy oświetlenia ulicznego, zostaną zamontowane po 4 sygnalizatory dla kierowców oraz pieszych, zawisną też kamery wideo detekcji. Sygnalizacja nie powinna powodować szczególnych utrudnień w ruchu, gdyż będzie ona wzbudzana na przycisk. Wcześniej zostaną dokonane pomiary natężenia ruchu. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj-wybuduj.

Prace mają zakończyć się z początkiem sierpnia 2021 roku.

Fot. google maps.