Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze.

Autor: redakcja UMJG

29.5.2020 - 9:14

„Odmrażanie” szkół i przedszkoli

Dyrektorzy placówek oświatowych i wychowawczych (szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego) otrzymali w czwartek (28 maja) decyzję Prezydenta Jeleniej Góry w sprawie warunków, terminów i trybu ponownego uruchomienia prowadzonych przez siebie instytucji.

W związku z sukcesywnym „odmrażaniem” kolejnych sfer życia i obszarów aktywności społeczno-gospodarczej w Polsce, przy braku możliwości pełnej weryfikacji przeprowadzonych badań przesiewowych pod kątem obecności wirusa SARS-Cov-2 nie ma przeciwwskazań, by uruchomić szkoły i placówki oświatowe w zakresach wskazanych przez władze Państwa.

W przypadku szkół: ze względu na pojawiające się jednak wciąż przypadki zachorowań zaleca się stosowanie szczególnie starannie środków ochrony indywidualnej oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Przy otwarciu placówek należy dochować bezwzględnie wytyczne obu resortów – zdrowia oraz MEN – przekazanych placówkom i ich organizatorom.

W przypadku przedszkoli miejskich oraz żłobka te placówki będą uruchamiane sukcesywnie po uzyskaniu wyników testów, jakie jednoznacznie wykluczą chorobę u przebadanych pracowników.