Prezydent Jerzy Łużniak wręcza powołanie Ireneuszowi Taraszkiewiczowi.

Autor: redakcja UMJG

27.5.2020 - 10:25

MOS i MDK razem

Ireneusz Taraszkiewicz obecny Dyrektor Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze Zarządzeniem Prezydenta Miasta od 1 września 2020 roku będzie pełniącym obowiązki Dyrektora Zespołu Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień w Miasto Jelenia Góra. Wspomniana jednostka powstała na skutek łączenia MOS-u i MDK Jelonek.

Funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury było przedmiotem kilkumiesięcznych analiz, rozmów, dyskusji, wymiany opinii z udziałem wielu osób zainteresowanych twórczym rozwojem dzieci i młodzieży Jeleniej Góry poprzez uczestnictwo w formach zajęć sportowych, artystycznych i naukowych w systemie pozaszkolnym.

Rozmowy były prowadzone z udziałem radnych Rady Miejskiej, pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Jelenia Góra, dyrekcji i pracowników obu placówek. Konsultacje w przedstawionym zakresie prowadzone były również z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli oraz młodzieży.

Głównym celem powołania Zespołu jest bardziej efektywne zarządzanie placówką oraz koordynowanie, inspirowanie i organizowanie takich form zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci i młodzieży, które będą odpowiadały jej oczekiwaniom. Powołana placówka jako jednostka oświatowa, będzie miała za jedno z głównych zadań organizować międzyszkolne konkursy, zawody, rozgrywki, olimpiady a także igrzyska o charakterze sportowym oraz podobne imprezy i spotkania o charakterze artystycznym, kulturalnym promując i upowszechniając osiągnięcia naukowe i sportowe dzieci i młodzieży.

Uzyskane w wyniku zmian organizacyjnych oszczędności i zmniejszenie kosztów finansowania, pozwolą na przekazywanie większych środków budżetowych z przeznaczeniem na poszerzenie oferty zajęć rozwijających uzdolnienia i wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w trakcie zajęć pozaszkolnych.