Siedziba Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Autor: redakcja UMJG

20.3.2020 - 8:32

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przejdzie metamorfozę

Konsorcjum firm: MOD oraz Karkonoska Spółdzielnia socjalna „Ancora” wykona remont siedziby Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. W marcu, tuż przed pandemią, podpisano umowę na to zadanie.

Zakres robót budowlanych jest spory i obejmuje w szczególności wykonanie naprawy uszkodzonych ścian poprzez ich zszycie, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem tynku w kolorze, wymiany pokrycia dachowego (bez wymiany elementów konstrukcji nośnych dachu) wraz z wykonaniem ogniomuru oraz przemurowaniem kominów i remontem świetlików dachowych, odwodnienia wokół budynku, wymiany obróbek blacharskich (w tym orynnowanie, rury spustowe, parapety), izolacji powierzchni pionowych i ochrony pionowych ścian fundamentowych, a także wzmocnienie fundamentów w celu zabezpieczenia przed dalszym osiadaniem.

To nie wszystko. W budynku zostanie wymieniona instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa (wody ciepłej i zimnej), wykonany będzie remont podłóg, remontu schodów zewnętrznych i schodów w kotłowni wraz z montażem poręczy.

Szereg zadań zaplanowano z myślą o osobach niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o oznakowanie pomieszczeń dla osób niedowidzących, umieszczenie specjalnej tablicy informacyjnej. W budynku będzie zamontowana stacja ładowania wózków inwalidzkich, a na niewielkim podwórku – urządzenia siłowni zewnętrznej (3 szt.). Przy wejściu głównym zamontowana będzie kurtyna powietrzna.

Kwota, jaką zaoferował zwycięzca przetargu, to 624,8 tys. złotych. Umowa na zadanie „Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze” została podpisana 12 marca. Przewidywany termin zakończenia umowy to 30 czerwca 2020 roku.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego kwartału w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.