Cmentarz Stary w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 44, widok głównej alei.

Autor: redakcja UMJG

6.10.2020 - 14:25

Już przygotowują się do Wszystkich Świętych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze poczyniło już ustalenia dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa pieszych na cmentarzach komunalnych w okresie „Wszystkich Świętych”.

Dotyczą one cmentarzy:

Cmentarz Stary w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 44

Cmentarz Nowy w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 68

Cmentarz w Cieplicach przy ul. Krośnieńskiej 18A

Cmentarz w Sobieszowie przy ul. Romera

W dniach od 26.10.2020r. do 04.11.2020r. z powodów logistycznych, przyjęto całkowity zakaz wjazdu na teren cmentarzy pojazdów innych niż uprzywilejowane. W tym szczególnym czasie, do wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są wyłącznie pojazdy: służb komunalnych związane z administracją i nadzorem cmentarzy, porządkowe i zbierające odpady, pojazdy firm świadczących usługi cmentarne, a także pojazdy: Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej. Wszystkie osoby odwiedzające groby, proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o nietarasowanie dróg cmentarnych i ścieżek.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich osób opiekujących się grobami, aby na cmentarzach, zastosowali się do ogólnie przyjętych zasad segregacji odpadów w następujący sposób. Wszelkie rośliny, trawy, czy żywe kwiaty bez ozdób będziemy składać do pojemników opisanych („ODPADY BIO”). Szklane znicze, folie, plastik, czy tworzywa sztuczne (np. wieńce), po zgnieceniu, wyrzucamy do pojemnika z opisem („ZMIESZANE ODPADY”).

 

UWAGA!

Zapraszamy osoby opiekujące się grobami do nieodpłatnego pobierania worków na liście, od poniedziałku do soboty, w dniach: od 12.10.2020r. do 31.10.2020r. w godzinach: od 9.00 do 17.00, w poniższych lokalizacjach:

• Wejście główne na Stary Cmentarz

• Portiernia ul. Mickiewicza 31 przy wejściu na cmentarz

• Pomieszczenie socjalne na Nowym Cmentarzu

• Pomieszczenie socjalne na cmentarzu w Cieplicach ul. Krośnieńska

Worki pełne liści prosimy o umieszczanie w już wystawionych pojemnikach opisanych: „ODPADY BIO”.

Zarząd Cmentarza prosi osoby odwiedzające nekropolie, o zachowanie czystości i porządku podczas pielęgnacji grobów, poprzez niepozostawianie odpadów obok pojemników, ale wrzucanie ich do kontenerów do tego celu przeznaczonych.

 

Fot. cmentarz.jgora.pl