Jeleniogórska Cerkiew po remoncie

Autor: redakcja UMJG

13.10.2020 - 15:36

Jeleniogórska Cerkiew po remoncie

Zakończono prace przy odnawianiu elewacji oraz prace malarskie wewnątrz Cerkwi pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze. Tak duży remont wykonano po raz pierwszy od 20 lat. Dziś odbył się odbiór Konserwatora Zabytków oraz podmiotów towarzyszących.  

Ks. Bazyli Sawczuk, proboszcz parafii prawosławnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze nie ukrywa zadowolenia z remontu. Budynek ma nowa elewację, wykonano również hydroblokadę, odświeżony został portal wejściowy (wykonany z piaskowca) oraz wnętrza – prezbiterium - bez ikonostasu oraz nawę główną. Wykonano roboty malarskie wraz z wymianą zawilgoconych tynków i ubytków.  Pomalowano ściany i sufit za wyjątkiem nawy ołtarzowej z polichromią. Kopułę świątyni zwieńczył prawosławny krzyż. Chorągiewka, która była tam przedtem, pochodząca z 1701 roku, została umieszczona na zwieńczeniu dachu. Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki wsparciu między innymi z funduszu kościelnego oraz dotacji od samorządu jeleniogórskiego i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Wartość zadania wyniosła 186.869 zł
 
Przypomnijmy - Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze to dawny barokowy kościół Najświętszej Maryi Panny wybudowany w 1737r. Kościół wzniesiono na na fundamentach starszego obiektu z XIII w – kaplicy "extra muros civitas", czyli położonym poza murami miejskimi. Do 1925 roku był  rzymskokatolickim, potem został przekazany władzom miejskim, a następnie w 1948 roku oddany w użytkowanie Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi, który wyposażył ją wedle swojego obrządku i poświęcił jako cerkiew pod wezwaniem Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła. 

Znajdujące się w świątyni ikony oraz ikonostas pochodzą z początku XX wieku, a przywiezione zostały tutaj ze zniszczonych w czasie II wojny światowej cerkwi z Lubelszczyzny. Całości dopełniają współczesne freski w stylu bizantyjskim, autorstwa prof. Jerzego Nowosielskiego i prof. Adama Stalony -Dobrzańskiego. Malowidła nawiązują do stylu bizantyjskiego, ale mają oryginalny charakter. Centralne postacie polichromii to Chrystus Pantokrator i 4 Ewangelistów po jego lewej i prawej stronie.

Na zewnętrznych murach cerkwi znajdują się dwa krzyże pokutne z XVI w. z wyrytymi narzędziami zbrodni (łuk lub kusza i miecz). Są one świadectwem funkcjonowania średniowiecznego wymiaru sprawiedliwości - zbrodniarzom wyznaczano pokutę i zobowiązywano do zadośćuczynienia rodzinie ofiary, a elementem wieńczącym proces odkupienia winy i pojednania było wystawienie takiego krzyża. Cerkiew można zwiedzać przed liturgią lub wcześniejszym zaanonsowaniu się telefonicznie.  

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image