JBO 2021 Lista projektów do realizacji

Autor: redakcja UMJG

18.11.2020 - 15:20

JBO 2021 Lista projektów do realizacji

JBO 2021 Lista projektów przyjętych do realizacji 

PROJEKTY TWARDE: Do realizacji przechodzi: 5 zadań

Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów twardych:

1 800 000 zł :

1️⃣ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska.

Wartość projektu: 500 000,00 zł.

2️⃣ Remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9

Wartość projektu: 500 000,00 zł.

3️⃣ Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu

Wartość projektu: 342 640,00 zł.

4️⃣ Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13

Wartość projektu: 289 539,70 zł.

5️⃣ „Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego”

(zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie)

Wartość projektu: 167 820,30 zł.

PROJEKTY MIĘKKIE

Do realizacji przechodzi: 5 zadań

Łączna wartość zwycięskich zadań : 450 000 zł

1️⃣Uruchomienie pilotażowego programu zajęć z Ochrony Przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy z wykorzystaniem innowacyjnych technik edukacyjnych

Wartość projektu: 90 282,00 zł.

2️⃣ Integracja Seniorów Wartość projektu: 112 000,00 zł.

3️⃣ Gwiazdy piłki nożnej w Jeleniej Górze

Wartość projektu:150 000,00 zł.

4️⃣ Znajdź się w lesie - Paulinum, Wzgórze Kościuszki

Wartość projektu: 30 000,00 zł

5️⃣ Rodzinka.JG (zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie)

Wartość projektu: 67 718,00 zł.

PROJEKTY ZIELONE

1️⃣ Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym

Wartość projektu: 103 500,00 zł.

2️⃣ Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki

(zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie)

Wartość projektu: 146 500,00

Szczegółowy opis projektów dostępny jest na stronie:

www.jbo.jeleniagora.pl