KPN logo

Autor: redakcja UMJG

26.3.2020 - 16:40

Informacja z KPN

W związku ze stanem epidemii, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego wprowadził do odwołania zakaz uprawiania innych rodzajów aktywności niż wędrówki piesze. Szlaki turystyczne pozostają udostępnione (z uwzględnieniem szlaków zamkniętych określonych w zarządzeniu oraz zamkniętych ze względu na zagrożenie lawinowe oraz ochronę gatunkową cietrzewia i sokoła wędrownego).

Wędrówki piesze są możliwe przy zachowaniu następujących zasad bezpieczeństwa:

a. zachowanie odległości między osobami nie mniej niż 1,5 m;

b. limit przemieszczających się osób to maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem członków rodzin;

c. ograniczenie wyjść turystycznych do niezbędnego minimum;

d. zakaz gromadzenia się w miejscach udostępnionych do uprawiania turystyki;

e. zakaz przebywania w obrębie tzw. stref wypoczynkowych ze względu na ryzyko zakażenia COVID-19;

Ograniczenia są konsekwencją rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 roku.

Zarządzenie 10/2020 zmienia tymczasowo obowiązujące zarządzenie w sprawie udostępniania KPN

(https://bip.kpnmab.pl/public/get_file_contents.php?id=199529)