jelenia góra budynek ratusza

Autor: redakcja UMJG

13.10.2020 - 15:15

Informacja Prezydenta Miasta

Szanowni Państwo,

W pierwszych tygodniach 2020 r. przedłożony został komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry projekt zarządzenia w sprawie zmiany stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych. Krótko potem początek epidemii w Polsce i wynikające z tego potrzeby wsparcia podmiotów gospodarczych sprawiły, że projekt tego dokumentu nie był procedowany. Skupiliśmy się wszyscy na walce z epidemią i osłabieniu jej negatywnych skutków.

Latem 2020 władze naszego kraju wystosowały wiele oficjalnych komunikatów, że sytuacja epidemiczna jest całkowicie opanowana, a życie gospodarcze wraca do normy. Optymistyczne oceny skutków działania wdrażanych „tarcz ochronnych” o czym wspominał publicznie także Premier RP - pozwoliły nie tylko na wznowienie produkcji, ale także zapowiadały powrót stabilizacji finansowej firm i prowadzenie na różnych poziomach wyważonej polityki fiskalnej, stąd też powrócono w Jeleniej Górze do wspomnianego Zarządzenia urealnienia stawek czynszu najmu lokali użytkowych.

Centralnie przejawiany optymizm okazał się bezpodstawny – brak wizji walki z wirusem spowodował nie tylko dramatyczny wzrost liczby zachorowań, ale także skomplikował sytuację gospodarczą przedsiębiorstw każdej wielkości, od wielkich koncernów do jednoosobowych podmiotów gospodarczych.

Obecnie nie ma nie tylko jasnego programu anty-epidemicznego, ale nie ma też centralnych rekomendacji i zapowiedzi wspierania rozmaitych firm, które już poniosły wielkie straty, a ich przyszłość i rentowność stoi znowu pod znakiem zapytania.

W tej sytuacji uchylam zarządzenie w sprawie zmiany stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Miasta Jelenia Góra, które miało obowiązywać od 1 października 2020 r.

Nie oglądając się na centralne programy wsparcia, uważam, że wsparcie małych podmiotów gospodarczych przez zamrożenie stawek tego czynszu jest w tej chwili konieczne. To małe firmy są z reguły najemcami lokali komunalnych. Stanowią one ważne ogniwo w strukturze Jeleniej Góry.

Są istotne dla wszystkich mieszkańców - i tych, którzy je prowadzą, i tych, którzy korzystają z ich usług. Ich ochrona jest naszym wspólnym priorytetem.

Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Galeria
Image