Uczeń rozwiązujący zadanie w zeszycie.

Autor: redakcja UMJG

2.4.2021 - 19:11

Co nowego w jeleniogórskich technikach?

Jaką ofertę przygotowały dla młodzieży jeleniogórskie szkoły ponadpodstawowe? Które stawiają na sprawdzone kierunki, a które otwierają nowe? I jakie?

Klasa technikum transportu kolejowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze to nowość zaproponowana przez szkołę i zarazem odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na fachowców w tej branży. Kolej w ostatnim czasie prężnie się rozwija, budowane są nowe trasy, przywracane są stare połączenia które wymagają renowacji, inwestuje się w nowy tabor. Te zjawiska dają szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy. Z tych i wielu innych powodów dyrektor ZSPUiBS podpisał list intencyjny z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i tym samym rozpoczęła się szeroko rozumiana współpraca wraz z objęciem klasy patronatem PKP. Stworzenie możliwości podjęcia nauki w 5-letnim technikum kolejnictwa to dopiero początek rozwoju kształcenia tego zawodu w naszym mieście. Potrzeby są bardzo duże. Szkoła będąc gotową do tak dużych zmian, jest w stanie zaproponować realizację zajęć praktycznych dzięki nawiązaniu współpracy z PKP PLK S.A. Pilotażowo zostanie utworzona klasa technikum transportu kolejowego, w nieodległej przyszłości utworzone zostanie technikum automatyki sterowania ruchem kolejowym. Młodzieży zaproponowana zostanie także nauka w klasach pierwszych szkoły branżowej. Najlepsi uczniowie tych klas będą mieli możliwość otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wiedząc o tym, że po ukończeniu szkoły czekają na nich wolne stanowiska pracy, tak w najbliższej okolicy jak i w regionie. Aby kierunek odniósł sukces i kształcenie mogło oddać realne warunki pracy, w placówce potrzebne są inwestycje w nowoczesne pracownie. Sale dydaktyczne są już przygotowywane, szkoła czeka już tylko na uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Jeleniej Góry i z okolic, którzy podejmą odważną decyzję. Dla uczniów spoza Jeleniej Góry proponuje się miejsca w bursie szkolnej. Ukończenie technikum transportu kolejowego daje możliwość zatrudnienia jako kierownik pociągu, konduktor, nastawniczy, manewrowy. Planowane są też zmiany zmierzające do szybszego ukończenia kształcenia jako maszynista. Jest to szansa nie tylko dla uczniów, dla szkoły ale także dla całego miasta. Niezależnie od innowacyjnych kierunków w ZSPUiBS zaproponowane zostaną jak co roku: technik architektury krajobrazu, geodeta, leśnik, technik papiernictwa oraz weterynarii.

Zgodnie z zasadą mówiącą o tym, że żyjemy w czasach, gdzie stałe są tylko zmiany także w innych szkołach ponadpodstawowych w minionym czasie pojawiły się propozycje nowych kierunków kształcenia. Dwa lata temu w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych otwarty został nowy kierunek nauczania – „Technik przemysłu mody”. Kierunek uruchomiony został we współpracy i na potrzeby lokalnych przedsiębiorców z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry w tym zakresie. Przez kilka pierwszych miesięcy uczniowie pracowali na maszynach, które szkoła otrzymała z darowizn. Były to maszyny domowe bardzo różnych firm. Dyrekcji szkoły udało się pozyskać nowoczesny sprzęt dzięki zaangażowaniu się w realizację projektu unijnego „Szkolimy zawodowo”. Od tego czasu praca i nauka zawodu na maszynach firmy Strima stała się o wiele efektywniejsza, łatwiejsza i przyjemniejsza. Dzięki nowemu wyposażeniu uczniowie tworzą własne kolekcje ubrań. Młodzi adepci kierunku „Przemysłu mody” uczą się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. Poznają też tajniki zdobienia odzieży haftem klasycznym, krzyżykowym czy matematycznym. W ostatnim czasie „Rzemiosła” wzbogaciły własną bazę dydaktyczną o 15 komputerów z tego samego projektu. Niebawem pracownie szkolne zostaną wyposażone w profesjonalne oprogramowanie do konstruowania i projektowania odzieży, co jeszcze bardziej uatrakcyjni naukę na tym kierunku a także sprawi, że będzie ona jeszcze bardziej profesjonalna. „Technik przemysłu mody” to zawód przyszłości, a jego charakter idealnie wpisuje się w artystyczny charakter „Rzemiosł”. Nowości planowane są również w Liceum Sztuk Plastycznych. Od przyszłego roku szkolnego w „Plastyku” funkcjonować będzie nowa specjalizacja – „techniki druku artystycznego”, która nawiązywać będzie do bogatych lokalnych tradycji artystyczno-drukarskich widocznych w twórczości takich artystów jak JÓZEF GIELNIAK oraz FRIEDRICH IWAN. Nauczyciele nowego kierunku będą wprowadzać uczniów w szlachetny i fascynujący świat takich technik graficznych jak: linoryt, drzeworyt, sucha igła, miedzioryt, mezzotinta i sitodruk. Z czasem, wraz z rozwojem pracowni planuje się też kształcenie w takich technikach jak: litografia, akwaforta i akwatintę. Uczniowie będą się uczyć powyższych technik drukarskich projektując i realizując ilustracje książkowe, cykle graficzne inspirowane lokalnym krajobrazem, fauną i florą oraz autorskie cykle graficzne ukazujące ich subiektywne postrzeganie świata. Technika sitodruku pozwoli na współpracę międzyszkolną w obrębie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych pomiędzy Liceum Sztuk Plastycznych a Technikum Przemysłu Mody. Zaprojektowane przez uczniów liceum wzory graficzne będą drukowane na tkaninach, z których później uczniowie technikum stworzą wspaniałe projekty ubioru. Absolwenci tej specjalizacji będą mogli rozwijać dalej swój warsztat graficzny studiując na Akademii Sztuk Pięknych lub założyć własne studio graficzne specjalizujące się np. w regionalnej twórczości artystycznej oraz projektowaniu graficznym.

 

Dwie jeleniogórskie szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych oraz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 jak co roku przygotowują ofertę edukacyjną obejmującą kształcenie uczniów w zawodach związanych z uprawianiem turystyki, m.in. technika hotelarstwa, organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych, a także kucharzy, kelnerów. Jest to optymistyczna odpowiedź związana m.in. z tym, że wszyscy oczekujemy na powrót do normalności i życia takiego, jakie było przed pandemią a widoczne jest, że w jej wyniku branża hotelarsko – gastronomiczno - turystyczna bardzo ucierpiała. Dotyczy to zwłaszcza możliwości korzystania z form tradycyjnego odpoczynku oraz turystyki kwalifikowanej, polegającej na spędzaniu wolnego czasu aktywnie, w sposób zgodny z osobistymi preferencjami. „Ekonom” i „Handlówka” corocznie poszerzają swoją ofertę o nowe zawody poprawiające efektywność pracy hoteli, gastronomii i usług transportowych dbają także o to aby jakość kształcenia w dotychczas prowadzonych kierunkach była na najwyższym poziomie. Jak chociażby te prowadzone od lat w ZSLiZ nr 2: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec a a w branżowej szkole I stopnia: kucharz, fryzjer, sprzedawca. W ostatnim okresie w ZSET rozpoczęto kształcenie w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Pomysł na otwarcie naboru w tym zawodzie wynikał przede wszystkim z analizy potrzeb krajowego rynku pracy oraz konieczności dostosowania do tych potrzeb oferty szkół technicznych. Z roku na rok coraz większa liczba uczniów jest zainteresowana nauką tego zawodu, o czym świadczy duża liczebność najmłodszych klas. Kierunek stał się popularny, ponieważ coraz prężniej rozwijająca się branża Transport-Logistyka-Spedycja oferuje ciekawe i dobrze wynagradzane miejsca pracy. Otwierając nowy kierunek kształcenia, szkoła otrzymała środki finansowe na wyposażenie w stanowiska komputerowe jednej sali. Obecnie uczniowie uczą się przedmiotów zawodowych w trzech pracowniach obsługi podróżnych w portach i terminalach, eksploatacji środków transportu bliskiego oraz obsługi ładunków w portach i terminalach. Dzięki udziałowi ZSET w projekcie unijnym „Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start”, w najbliższym czasie pracowanie te zostaną w pełni doposażone w nowe środki dydaktyczne (m.in. komputery, sprzęt biurowy, radiotelefony, fantom do nauki resuscytacji, automatyczny defibrylator, modele samolotów, mapy ścienne, wykrywacz metali, stroje służbowe, meble szkolne). W trakcie 5-letniej nauki na kierunku TEPiT uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie obsługi podróżnych na lotniskach, w portach morskich, na stacjach kolejowych, organizowania przeładunku towarów w portach i terminalach cargo, obsługi programów komputerowych w zakresie magazynowania, zasad sporządzania dokumentacji magazynowej i listów przewozowych, posługiwania się językiem obcym branżowym (angielskim i niemieckim), planowania własnej kariery zawodowej. Uczniowie kierunku TEPiT odbywają dwie praktyki zawodowe u pracodawców, a następnie mogą liczyć na zatrudnienie w portach lotniczych i morskich, terminalach przeładunkowych i kontenerowych, terminalach samochodowych i kolejowych, magazynach przedsiębiorstw produkcyjnych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, w firmach transportowych, logistycznych, kurierskich. Organizując praktyki uczniowskie Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych współpracuje z wieloma pracodawcami naszego regionu – dla kierunku TEPiT są to przede wszystkim: Port Lotniczy Wrocław-Strachowice, przedsiębiorstwa logistyczne DHL, DPD, przedsiębiorstwa produkcyjne DRÄXLMAIER, Wepa Professional, Polcolorit S.A. i inne. Poza ofertą związaną z branżą turystyczną ZSET w JG w poprzednim roku szkolnym rozpoczął kształcenie w zawodzie technik rachunkowości. Absolwenci tego kierunku są stale poszukiwani do obsadzenia stanowisk gwarantujących ciekawą i dobrze płatną pracę, gdyż żadna firma nie może funkcjonować bez pracowników księgowości. Program nauczania w tym zawodzie związany jest z przygotowaniem na rynek pracy wysoko wyspecjalizowanych pracowników zajmujących się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

 

Otwarcia nowych i przekształcenia dotychczasowych kierunków w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik", które miały miejsce w ostatnich latach były podyktowane gruntowną analizą barometru zawodów obecnie zniżkowych i deficytowych w Jeleniej Górze i powiecie, działania te podparte były stałą współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy. I tak kierunek: „Operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” (kolokwialnie rzecz ujmując: operatora wtryskarek do plastiku) uruchomiono jako konsekwencję w/w analizy, a po niej – nastąpiło nawiązania stałej współpracy i podjęcia tzw. partnerstw strategicznych kolejno z firmami Jelenia Plast i Simet S.A. (r. szk. 2018/19). Zainteresowanie wspomnianym kierunkiem jest spore - od początku jego funkcjonowania przyjmowanych na w/w ok. 10 osób - do klasy wielozawodowej branżowej szkoły I stopnia (limitowanie do 10-ciu wynika ze zgodności z obecnym zapotrzebowaniem rynku pracy w kontekście firm partnerskich). W roku szk. 2018/19 i 2019/20, w związku ze zmianą przepisów w szkole dokonano przekształceń niezbędnych w ramach funkcjonujących kierunków - również w myśl aktualnych barometrów zawodów, potwierdzały taką konieczność wywiady prowadzone z przedsiębiorcami, szefostwem firm partnerskich, mini-konferencje zawodowe odbywające się do chwili obecnej cyklicznie w „Mechaniku” (obecnie via Internet, Teams, Zoom, MS) - tj. zmieniono kierunek "Technik cyfrowych procesów produkcji" w stricte "Technika poligrafii i grafiki cyfrowej" – była to odpowiedź na faktyczne zapotrzebowanie lokalnych wydawnictw, firm poligraficznych, projektujących wizerunki, numizmatycznych etc. oraz na sygnały płynące z rynku pracy. „Lakiernik” przekształcony został konkretnie w "Lakiernika pojazdów samochodowych" - zgodnie z najnowszymi wytycznymi resortu i w ramach współpracy z największymi warsztatami i salonami samochodowymi z miasta i regionu. Zaniechano prowadzenia edukacji w zakresie "kierowcy mechanika" od roku szkolnego 2021/22 – zwiększony za to zostaje i to w sposób znaczny nabór na "mechanika pojazdów samochodowych". Zgodnie z oczekiwaniami młodzieży ze szkół podstawowych (po dokonaniu wywiadów, prezentacji "Mechanika" w ramach lekcji otwartych via Internet), rodziców kontaktujących się ze szkołą, firm partnerskich i patronackich typu MZK Jelenia Góra, Toyota Nowakowski, KIA czy Larum (dzięki pozyskanym silnikom hybrydowym i skrzyniom biegów – zaktualizowany został program nauczania zgodnie z wytycznymi płynącymi z OKE czy MEN). Przywrócony został w szkole kierunek "operatorów obrabiarek CNC", zmodyfikowana została baza dydaktyczna dla "ślusarzy" - którzy zostali objęci patronatem ze strony firmy DRÄXLMAIER; dzięki wspomnianej firmie - uruchomiono w kolejnych latach dwie dedykowane pracownie dla automatyków przemysłowych (mechatroników), jedna - ogromna pracownia dedykowana naszym uczniom i absolwentom - powstała również w jeleniogórskiej siedzibie firmy, w ramach partnerstwa strategicznego, organizacji na terenie zakładu dodatkowych praktyk i staży uczniowskich (wakacyjnych), motywujących specjalnym funduszem stypendialnym dla młodzieży z "Mechanika".

 

Co jakiś czas pojawiają się także nowe kierunki kształcenia w Zespole Szkół Elektronicznych co czyni już z założenia szkołę stale i konsekwentnie podążającą za nowoczesnością. I tak od 2017 roku funkcjonuje w szkole „Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej” gwarantujący absolwentom ZSE zawód z przyszłością, co potwierdzają m.in. opinie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Konfederacji Lewiatan. Zawód ten oferuje w systemie szkolnictwa zawodowego wykwalifikowanych absolwentów do pracy przy obsłudze systemów telewizji kablowych oraz przy produkcji i obsłudze sprzętu wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe. Co roku na ten kierunek szkoła stara się przyjąć 14 osób. Zainteresowanie tym kierunkiem nie jest duże z uwagi na to, że jest to specjalność dla uczniów ambitnych, cierpliwych i zdolnych w przedmiotach ścisłych. Elementy elektroniki , układy analogowe, cyfrowe itp., nie są łatwymi zagadnieniami i przypisanymi raczej do węższej grupy zainteresowanych. Natomiast w ubiegłym roku uruchomiony został „Technik programista” - to jeden z najbardziej perspektywicznych nowopowstających zawodów w Polsce i w Unii Europejskiej. To zawód dla tych, którzy stawiają sobie wysoko poprzeczkę i nie boją się wyzwań. Gwałtownie rozwijająca się branża IT potrzebuje ogromnej grupy programistów czyli osób które za pomocą specjalistycznego języka piszą programy komputerowe i wprowadzają je do użytku. Jest to kierunek, który w ubiegłym roku rekrutacyjnym cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem u ośmioklasistów.

 

W ofercie jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych są także inne propozycje dla uczniów. Otóż w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oprócz liceum ogólnokształcącego, oferowana jest nauka na kierunkach: technik analityk , technik  ochrony środowiska i technik optyk. Kierunek technik analityk i technik ochrony środowiska są dedykowane głównie dla kandydatów zainteresowanych pracą w laboratoriach specjalistycznych, chemicznych, analityki medycznej jak również  pracą w ośrodkach badań zajmujących się ochroną środowiska. Zajęcia zawodowe odbywają się w grupach, w trzech nowoczesnych i profesjonalnych laboratoriach z zapleczem, a  edukacja w tych zawodach umożliwia zdobycie  wiedzy z zakresu  wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych. Proponowane kierunki bardzo dobrze przygotowują do kontynuacji nauki na studiach o charakterze medycznym, biologicznym i chemicznym. Nauka na kierunku technik optyk umożliwi poznanie wad wzroku oraz odpowiednie dobranie szkieł korekcyjnych. Pozwoli poznać prawa fizyki, które wpływają na poprawę widzenia dzięki noszeniu okularów. Podczas zajęć laboratoryjnych uczeń zostanie przygotowany do pracy w salonach optycznych, a dzięki specjalnemu szkoleniu można uzyskać dyplom optometrysty. Optyka to przede wszystkim nauka o świetle i zasadach jego działania, poznać można prawa fizyki związane ze światłem, ale przede wszystkim uczniowie doświadczać będą tego, dokonując samodzielnie pomiarów za pomocą specjalistycznych przyrządów optycznych. Ten kierunek idealnie przygotuje do kontynuowania nauki między innymi na studiach o kierunku Inżynieria biomedyczna - Optyka medyczna.

 

Powyższy tekst o działaniach szkół zawodowych początkuje cykl publikacji na temat możliwości nauki w szkołach ponadpodstawowych w Jeleniej Górze. W najbliższym czasie na stronie Miasta ukażą się informacje o profilach kształcenia w liceach ogólnokształcących a następnie zestawienie kierunków zaproponowanych przez każdą ze szkół ponadpodstawowych z bezpośrednimi przekierowaniami na strony internetowe szkół. Pojawią się także informacje o ważnych terminach i czynnościach kandydatów koniecznych w celu zalogowania się w elektronicznym naborze. Materiału do przemyśleń dla ósmoklasistów jest wiele a czasu już nie za dużo. Wszak od 17 maja br. rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich. Więcej informacji o kierunkach zawodowych można już dziś poszukiwać na stronie:

kuratorium.wroclaw.pl

zakładka: „Kształcenie i wychowanie”

ppkt.: „kształcenie zawodowe”

baner (fot. lornetki): „kształcenie w zawodzie wyszukiwarka szkół”

 

lub na skróty wg linków:

https://zawody.kuratorium.wroclaw.pl/

https://zawody.kuratorium.wroclaw.pl/szukaj