Prezydent Jeleniej góry Jerzy Łużniak podczas zdalnego spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry.

Autor: redakcja UMJG

4.1.2021 - 13:23

To był rok walki z pandemią

Czasowy powrót kontroli granicznych, przymusowa kwarantanna dla wielu osób, ciągłe ograniczenia, duża liczba wyjazdów zespołów pogotowia, ale i… mniej pożarów. Tak w największym skrócie można podsumować 2020 rok pod względem bezpieczeństwa.

Minione 12 miesięcy podsumowano na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry, któremu przewodził prezydent miasta Jerzy Łużniak.

Tegoroczne działania służb, co zrozumiałe, ukierunkowane były przede wszystkim na walkę z pandemią koronawirusa. Według danych jeleniogórskiego sanepidu, do końca czerwca 2020 roku odnotowano 337 osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2, w tym 176 osób z miasta Jelenia Góra i 161 osób z powiatu jeleniogórskiego oraz 377 osób z kontaktu z osobami dodatnimi. Codziennie przeprowadzano dziesiątki jak nie setki rozmów telefonicznych przez pracowników sekcji, również po godzinach pracy jak i w dni wolne od pracy.

Druga fala zachorowań na COVID-19 rozpoczęła się od października, kiedy dzienna liczba zachorowań znacząco wzrosła i wynosiła od 100 do 140 osób. Skumulowana liczba przypadków przekroczyła 3900, ponad 2240 w mieście i ponad 1660 w powiecie, co stanowi 10 –krotny wzrost zachorowań w stosunku do pierwszej fali.

Podobnie 10- krotnie w stosunku do pierwszej fali, wzrosła liczba mieszkańców objętych kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym.

Spadek zachorowań, PSSE w Jeleniej Górze odnotowała w grudniu. Dzienna liczba przypadków dodatnich kształtuje się pomiędzy 20 - 35 osób. Specjaliści prognozują, że trzecia fala może przynieść 3-4-krotne wzrosty zachorowań w stosunku do II fali.

Liczba zachorowań przełożyła się na wzmożoną pracę wielu służb. Jeleniogórskie pogotowie odnotowało prawie 14 tysięcy wyjazdów w okresie od stycznia do końca listopada. Ponad 10 tysięcy z nich to wyjazdy zespołów z Jeleniej Góry (pozostałe to zespoły z Kowar i Szklarskiej Poręby). Prawie 5 tysięcy razy wyjeżdżały zespoły specjalistyczne (z lekarzem).

Sporo pracy, szczególnie w okresie ścisłego lockdownu, mieli funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze. Od 16 marca do 12 czerwca przywrócono kontrole graniczne. W rejonie przejścia w Jakuszycach zaangażowanych było m.in. 227 żołnierzy WOP, 94 funkcjonariuszy straży granicznej, 90 strażaków PSP oraz 30 policjantów. Podczas realizacji tych zadań 753 osoby zostały objęte kwarantanną domową.

Wymienione służby prowadziły także swoją podstawową działalność. I tak, funkcjonariusze PSG w Jeleniej Górze przeprowadzili ponad 1100 kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Polsce i w 90 procentach z nich nie stwierdzono uchybień.

Spadła liczba pożarów – tak wynika ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. W 2020 roku odnotowano ich 574, podczas gdy rok wcześniej – 704, a w 2018 roku aż 879. Najwięcej pożarów tradycyjnie notowanych jest w kwietniu, co ma związek – niestety – z wypalaniem łąk.

Mniejsza liczba pożarów cieszy, ale trudno powiedzieć, że strażacy mieli dzięki temu mniej pracy. Wprost przeciwnie, znacznie wzrosła liczba tzw. miejscowych zagrożeń, czyli interwencji podejmowanych w sytuacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Tych w 2020 podjęto 2013 (dane do 29 grudnia), podczas gdy w całym 2019 roku – 1379. Liczbę tę zawyżają wspomniane zdarzenia z COViD-19, czyli pomoc na granicy polsko-czeskiej oraz w szpitalu wojewódzkim. Było ich łącznie 450.

Spadła natomiast, i to wyraźnie, liczba wykroczeń, odnotowywanych przez jeleniogórską straż miejską. W 2019 roku było ich 8641, podczas gdy w tym aż o 2137 mniej!

Widać to w poszczególnych rubrykach. Na przykład, liczba wykroczeń z zakresu bezpieczeństwa i porządku w komunikacji spadła o 24,6 procent, z zakresu nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi – o 34,6 procent.

– Spadek spowodowany był w znacznej mierze lockdown’em wprowadzonym w okresie wiosennym oraz jesiennym w 2020r, co wiązało się z pozostawaniem ludzi w domach – ocenił w sprawozdaniu komendant straży Piotr Wałczyk.

wykroczeń z zakresu bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, których w 2020 r było 3534. W powyższej kategorii zanotowano spadek o 24,6%

Odnotowano natomiast więcej zdarzeń chuligańskich. W kategorii wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu zarejestrowano wzrost o 24,4 procent.

Cieszyć może natomiast spadek o 19 procent zdarzeń z zakresu nieprzestrzegania przepisów ustawy o odpadach. To w tej grupie mieszczą się , czyli – w dużym skrócie – śmiecenia – o 19%.

Dobre wiadomości przekazał Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jelenia Góra jak i Powiat Jeleniogórski znajdują się w strefie wolnej od Afrykańskiego Pomoru Świń. Ponadto wszystkie kontrolowane w 2020 roku stada bydła były wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła. Nie stwierdzono tez przypadków wścieklizny.

Lekarz przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Za brak aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie grozi kara grzywny.

Jutro napiszemy o wsparciu Miasta w walce z pandemią.