Asystent prowadzący osobę niepełnosprawną na wózku. Fot. pixabay.com

Autor: redakcja UMJG

11.12.2020 - 13:33

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 – ważne informacje

Miasto Jelenia Góra planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym, prosimy mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do Programu do zgłaszania potrzeb w tym zakresie, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 w Jeleniej Górze.

Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),

w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

w załatwianiu spraw urzędowych,

w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Jak zgłosić się po pomoc?

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Jelenia Góra do kontaktu z Działem Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnościami, stopień niepełnosprawności, nr telefonu, można przesłać na adres e-mail: dr@mops.jelenia-gora.pl

Dla osób, które nie mają możliwości przesłania zgłoszenia w wersji elektronicznej, deklarujemy możliwość zgłoszenia poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem Działu Rehabilitacji pod nr telefonu 757558801 oraz 757558802.

Zgłoszenia będą przyjmowane (zarówno w formie telefonicznej jak i mailowej) do dnia 22 grudnia 2020 do godz. 12:00.

Fot. pixabay.com