sprawy społeczne

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

Prowadzone zajęcia, a przede wszystkim fachowa opieka pozwoliły odciążyć kilkadziesiąt rodzin od obowiązku stałego nadzoru nad chorymi w domu.

Jelenia Góra: Program "Rodzina 500 plus"

Rodzina 500+

W pierwszym tygodniu kwietnia (1 – 8.04.) zostały w Jeleniej Górze złożone 1.653 wnioski w programie „500+”. – Stanowi to trochę ponad połowę ogólnej liczby wniosków

Bezpłatne badania USG dla dzieci!

Badania USG dzieci

Fundacja Ronalda McDonalda oraz Miasto Jelenia Góra zapraszają na badania USG dla dzieci z terenu Jeleniej Góry w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, które odbędą się w dniach 28-30 kwietnia 2016 r. w mobilnym ambulansie na Placu Ratuszowym.

Program "Rodzina 500 plus"

Rodzina 500+

W toku przygotowań do obsługi programu „500+”, który w Jeleniej Górze będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustalono m.in., iż w samej siedzibie MOPS zlokalizowanych zostanie 10 punktów przyjmowania wniosków

Program „Rodzina 500+”

Rodzina 500 +

36.000.000 zł – tyle będzie kosztował rocznie w samej Jeleniej Górze program „500+”, to znaczy wypłata kwoty 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, a także – na każde dziecko w rodzinie o relatywnie niskich dochodach.

Petycje

Petycje zgłoszone w ramach Ustawy z dnia 11 lipca 2014
(Dz.U.2014.1195)

 

Data wpływu Przedmiot petycji Wnoszący petycję Komórka realizująca Skan Petycji Przewidywany
termin realizacji
Imformacja o sposobie załatwienia
16.11.2015 żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015  i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k.; ul. Bagatela 11 lok. 3; 00-585 Warszawa; reprezentowana przez komplementariusza  radcę prawnego Jacka Świecę Wydział Komunikacji Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.152.1.2016
25.07.2016 petycja mieszkańców ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze w sprawie znaków zakazu zatyrzymywania się /B36/ mieszkańcy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze MZDiM

mieszkańcy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

BPM.152.2.2016

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej poszukiwani

Rodzina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

„Postaw na siebie” - konferencja podsumowująca

MOPS - konferencja 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie osoby, które w latach 2009-2015 uczestniczyły w projekcie systemowym „Postaw na siebie” na konferencję podsumowującą realizację projektu..

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Zmniejsza się liczba osób, wspieranych dożywianiem, traktowanym jako pomoc społeczna dla ludzi mniej zamożnych. O ile w 2013 r. taką formą pomocy obejmowano w Jeleniej Górze 3.100 osób, to już w minionym roku – 2.800.

V Festyn Integracyjny

V Festyn Integracyjny

Walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - to hasło V Festynu Integracyjnego, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 31 maja na Placu Piastowskim w Cieplicach

Subscribe to RSS - sprawy społeczne

 

Kalendarz FB