rada miejska

Honorowe tytuły i nagrody przyznane przez Radę Miejską Jeleniej Góry w 2016 r.

Honorowe tytuły i nagrody przyznane przez Radę Miejską Jeleniej Góry w 2016 r.

 

Honorowy Obywatel Miasta Jeleniej Góry 

Pan Józef Lipień 

Zasłużeni dla Miasta Jeleniej Góry 

Pani Ligia Jamer

  Pan Jan Rokosz

  Pan Grzegorz Jędrasiewicz

  Pan Henryk Chemicz

  Pan Julian Józef Gozdowski

  Pan Tadeusz Gajewski

  Pani Zuzanna Dziedzic

  Pani Zuzanna Turwanicka

 Pan Wawrzyniec Pióro

 Pan Eugenusz Ragiel

 Pan Edward Masełko

 Zespół Wokalny „Sybiraczki i Kresowianie”

 Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze

 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze

 

 

Nagrody Miasta Jeleniej Góry 

 Pani Lucyna Kornobys, w dziedzinie działalności społecznej

 Pan Janisław Hiller, w dziedzinie kultury i sztuki

 Pan Mirosław Wieczorkiewicz, w dziedzinie sportu i turystyki

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze, w dziedzinie oświaty i nauki

 

Wybrano ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego

Toga

Rada Miejska Jeleniej Góry na XV sesji w dniu 13 października 2015r. wybrała ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2016-2019.

I sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

W dniu wczorajszym tj. 04.12.2014 wznowiono obrady I sesji Rady Miasta 2014-2018.

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej mieści się w Ratuszu - II piętro

ZAPRASZAMY w godzinach:

poniedziałek -środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

e-mail: brm_um@jeleniagora.pl

tel.: 075 75 46 106

fax: 075 75 46 123

Skład Komisji Rady MiejskiejW Radzie Miejskiej funkcjonują następujące komisje:

Komisja Finansów i Budżetu

 Stanisław Dziedzic

Stanisław Dziedzic - przewodniczący

- Anna Bałkowska

- Konrad Sikora

- Ireneusz Łojek

- Maria Anna Ragiel

- Józef Sarzyński

- Alicja Szklarska

- Danuta Wójcik

- Leszek Wrotniewski


 Komisja Gospodarki Komunalnej

Bożena Wachowicz-Makieła - przewodnicząca

- Stanisław Dziedzic

- Krzysztof Kroczak

- Oliwer Kubicki

- Józef Kusiak

 


 Komisja Kultury


Rafał Piotr Szymański - przewodniczący

- Józef Kusiak

- Janina Ziętek

- Alicja Dusińska


 Komisja Oświaty i Wychowania


Maria Anna Ragiel- przewodnicząca

-Anna Bałkowska

- Wojciech Chadży

- Alicja Dusińska

- Piotr Iwaniec

- Józef Rypiński

-Alicja Szklarska

- Leszek Wrotniewski

- Janina Ziętek


 Komisja Prawa Spraw Społecznych i Rodziny

Krzysztof Kroczak - przewodniczący

- Józef Rypiński

- Alicja Szklarska

 


 Komisja Rewizyjna

Oliwer Kubicki - przewodniczący

- Robert Obaz

- Alicja Szklarska

- Alicja Dusińska


 Komisja Rozwoju

 

Danuta Wójcik - wiceprzewodnicząca

- Anna Bałkowska

- Alicja Dusińska

- Stanisław Dziedzic

- Dawid Jezierski

- Krzysztof Kroczak

- Zbigniew Ładziński

- Piotr Miedziński

- Robert Obaz

- Józef Sarzyński

- Bożena Wachowicz-Makieła

 


 Komisja Sportu, Turystyki i Zdrowia

Piotr Miedziński - przewodniczący

- Dawid Jezierski

- Zbigniew Ładziński

- Danuta Wójcik


 Komisja Statutowo-Organizacyjna


Wojciech Chadży - przewodniczący

- Konrad Sikora

- Rafał Piotr Szymański


 Komisja Zatrudnienia i Rynku Pracy

Robert Obaz - przewodniczący

- Piotr Iwaniec

- Ireneusz Łojek

 


 Komisja ds. Młodzieży 

 

Piort Iwaniec - przewodniczący

- Alicja Dusińska

- Konrad Sikora

- Robert Obaz

- Dawid Jezierski


 

 Komisja Uzdrowiskowa

Bałkowska Anna - przewodnicząca

- Dawid Jezierski 

- Robert Obaz 

- Anna Maria Ragiel
 
- Konrad Sikora
 
- Alicja Szklarska

- Leszek Wrotniewski
Subscribe to RSS - rada miejska

 

Kalendarz FB