Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, współpracy międzynarodowej miasta Jeleniej Góry oraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2016 roku.

Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2016 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku

Ogłoszenie Przezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2014 roku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra w 2014 roku.

Subscribe to RSS - Ogłoszenia Prezydenta Miasta

 

Kalendarz FB