odpady

Zmiana terminu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie termin uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Jeleniej Góry

Jesienna zbiórka liści - Termin drugi

Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.), a powstają odpady komunalne.

Informacja dla chętnych do otrzymania pojemników do segregacji odpadów

Zmieniły się zasady przekazywania pojemników do segregowania odpadów komunalnych. Systemem wyposażania w pojemniki do segregacji zostanie objętych więcej nieruchomości.

Jesienna zbiórka liści

W dniach 27 października - 4 listopada 2016 r. odbędzie się jesienna zbiórka liści. Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości...

Zmiana lokalizacji Referatu Gospodarki Odpadami

Urząd Miasta Jelenia Góra informuje, że od dnia 17.10.2016 r. (poniedziałek) Referat Gospodarki Odpadami będzie się mieścić przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze (w latach ubiegłych w budynku mieściła się szkoła)

Co zrobić z odpadami po generalnych porządkach?

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej odpady zielone w postaci trawy, liści, chwastów, drobnych gałązek powinni gromadzić w brązowych workach i wystawiać je do odbioru zgodnie z harmonogramem. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są raz w tygodniu.

Mobilny PSZOK – zbiórka odpadów problemowych w październiku

Mobilny pszok

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w 2016 r. na terenie Jeleniej Góry przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów "problemowych" w następującej lokalizacji:

Wspólnie sprzątaliśmy nasze miasto!

16 września po raz kolejny w naszym mieście przeprowadziliśmy wspólne „Sprzątanie Świata”!

Od 1 września nastąpi zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra zakończył się okres zwiększonej częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji segregowanych odpadów komunalnych

Mobilny PSZOK we wrześniu

We wrześniu zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne

Subscribe to RSS - odpady

 

Kalendarz FB