odpady

Odbiór choinek

bożonarodzeniowe choinki będą odbierane w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

została zaktualizowana informacja dotycząca harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Zmiana terminu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie termin uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Jeleniej Góry

Jesienna zbiórka liści - Termin drugi

Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.), a powstają odpady komunalne.

Informacja dla chętnych do otrzymania pojemników do segregacji odpadów

Zmieniły się zasady przekazywania pojemników do segregowania odpadów komunalnych. Systemem wyposażania w pojemniki do segregacji zostanie objętych więcej nieruchomości.

Jesienna zbiórka liści

W dniach 27 października - 4 listopada 2016 r. odbędzie się jesienna zbiórka liści. Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości...

Zmiana lokalizacji Referatu Gospodarki Odpadami

Urząd Miasta Jelenia Góra informuje, że od dnia 17.10.2016 r. (poniedziałek) Referat Gospodarki Odpadami będzie się mieścić przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze (w latach ubiegłych w budynku mieściła się szkoła)

Co zrobić z odpadami po generalnych porządkach?

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej odpady zielone w postaci trawy, liści, chwastów, drobnych gałązek powinni gromadzić w brązowych workach i wystawiać je do odbioru zgodnie z harmonogramem. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są raz w tygodniu.

Mobilny PSZOK – zbiórka odpadów problemowych w październiku

Mobilny pszok

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w 2016 r. na terenie Jeleniej Góry przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów "problemowych" w następującej lokalizacji:

Wspólnie sprzątaliśmy nasze miasto!

16 września po raz kolejny w naszym mieście przeprowadziliśmy wspólne „Sprzątanie Świata”!

Subscribe to RSS - odpady

 

Kalendarz FB