niepełnosprawni

Otwarty konkurs ofert oraz zaproszenie do pracach komisji konkursowej [02.2018]

1. Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra.

http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/143/8610

2.Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dn. 15.02.2018 r.  otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra.

http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/143/8612

Jeleniogórskie pogotowie przystąpiło do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP

Jeleniogórskie pogotowie przystąpiło do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP, który polega na umieszczeniu podstawowych danych pacjenta, w tym informacji o przyjmowanych lekach, uczuleniach, chorobach - w pamięci opaski WRP. Dzięki opasce WRP, najważniejsze informacje dotyczące stanu naszego zdrowia są widoczne dla służb medycznych. Celem otrzymania opaski należy skontaktować się z organizatorem akcji - Fundacją Ludzie Jesieni, ul. Stawowa 3 Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie, mail: u.kielar@flje.pl, tel. 695 550 710

Koszt opaski to 24 zł

Roczny abonament za administrację danych to 24 zł

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://fundacjaludziejesieni.pl/?page_id=811

SMSinfo

2 stycznia 2018 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną usługę SMSinfo. Za pomocą wiadomości sms PFRON będzie informował o ważnych wydarzeniach i komunikatach Funduszu.

więcej informacji na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/smsinfo/

MamPrawoDo - nowa platforma internetowa, na której osoby niepełnosprawne znajdą kompleksowe informacje

MamPrawoDo - nowa platforma internetowa, na której osoby niepełnosprawne znajdą kompleksowe informacje na temat przysługujących im praw i udogodnień. Jako pierwsze zostały opublikowane informacje dotyczące dostępu do usług telekomunikacyjnych. Platforma powstała dzięki współpracy Fundacji Widzialni i Orange Polska. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

link do platformy:

http://mamprawodo.pl/

Integracyjny rejs jeleniogórzan

Zamustrowaniem w gdyńskim porcie 15.10.2017 roku o godzinie 14.00 rozpoczął się Integracyjny Rejs na żaglowcu Zawisza Czarny, w którym udział biorą mieszkańcy Jeleniej Góry.

Jeleniogórzanin bez barier edycja 2017

Ruszyła kolejna edycja konkursu Jeleniogórzanin bez barier

Jeleniogórzanin bez barier edycja 2017


Komisja konkursowa jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu w 2017 roku honorowego tytułu "Jeleniogórzanina bez barier" Pani Teresie Adamowicz. Nagroda została wręczona laureatce 1 grudnia 2017 r. w Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze, podczas Konferencji "Niepełnosprawny Pełnoprawny - dysfunkcje intelektualne i choroby psychiczne", zorganizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.


Konkurs „Jeleniogórzanin bez barier”, organizowany jest przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (zwanej dalej Radą), która jest jednocześnie Komisją konkursową. Celem konkursu jest promowanie postaw osób przełamujących bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, wyróżnienie osób które mogą być wzorem postępowania dla innych.

Zarządzenie nr 0050.1158.2017.VII

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy (edytowalny PDF)

 

Bezpłatne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać bezpłatne wsparcie
i wydatnie poprawić jakość życia - swoją i swojej rodziny. Działania obejmują m.in.: świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich, teleopiekę czyli wykorzystanie nowoczesnych technologii w opiece nad osobami z niepełnosprawnością (kamery, smartfony, piloty SOS, czujniki otwarcia drzwi, Internet bezprzewodowy), a do tego wsparcie dla opiekunów faktycznych – darmowe szkolenia, doradztwo i wsparcie psychologiczne.

 

W ramach projektu oferujemy

 

  • szkolenia dla asystentów, kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością,bezpłatne świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością,
  • teleopiekę – wyposażenie uczestników w bezpłatne zestawy do teleopieki (kamery, piloty, czujniki otwarcia drzwi,  smartfony) oraz zapewnienie obsługi  systemu przez cały czas trwania projektu,
  • bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością,
  • bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

 

Do projektu zapraszamy:

 

asystentów, kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością,

 

► osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością,

 

► opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością/ rodziny osób z niepełnosprawnością,

 

 

 

zamieszkale na terenie powiatu:

 

► Jelenia Góra,

 

► jeleniogórski;

 

► lwówecki (gminy: Gryfów Śl, Lubomierz, Mirsk, Wleń),

 

► złotoryjski (gminy: Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów,  Złotoryja).

 

Dla asystentów,  kandydatów na asystentów i opiekunów udział w projekcie jest szansą na:

 

 -zdobycie nowych i poszukiwanych kwalifikacji asystenta lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością,

- zdobycie zatrudnienia w charakterze asystenta lub opiekuna,

- zmniejszenia zagrożenia bezrobociem.

 

Dla osób z niepełnosprawnością i rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami udział w projekcie jest szansą na:

 

-  zmniejszenie kosztów opieki dzięki bezpłatnym usługom asystenckim i opiekuńczym,

-  podniesienie jakości życia poprzez wykwalifikowaną, bezpłatną pomoc asystentów i opiekunów,

- zwiększenie samodzielności i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych dzięki zapewnieniu
   innowacyjnych rozwiązań w formie teleopieki.

 

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu już trwa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przez stronę www.sirr.pl/rekrutacjaopiekun i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Można też skontaktować się
z Biurem w Świdnicy, ul. Długa 6, telefon nr: 786 230 564, e-mail: rekrutacja@sirr.pl. Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 


 

Dodatkowo Stowarzyszenie bezpłatnie szkoli asystentów i kandydatów na asystentów/opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy zaraz po zakończeniu szkolenia mogą podjąć pracę na atrakcyjnych warunkach (umowa, zwrot kosztów dojazdu).

Więcej informacji na stronie www.sirr.pl

Pudełko życia - Daj sobie szansę

„Pudełko Życia” to projekt, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz samotnym wsparcia w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia, podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne.

Międzynarodowy tydzień wiedzy o osobach głuchoniewidomych 26 czerwca – 2 lipca 2017


26 czerwca –  2 lipca 2017

 

Okazją do świętowania jest 137 rocznica urodzin Helen Keller (1880-1968) – doskonale znanej na całym świecie głuchoniewidomej pisarki i działaczki społecznej, która stała się rzecznikiem praw osób głuchoniewidomych. Jej wybitna osobowość i determinacja sprawiły, że ostatecznie zaczęto dostrzegać  możliwości i potrzeby tej najmniej licznej i wyjątkowej grupy osób z niepełnosprawnością.

 

Obchodzimy po raz piąty Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych. Niech będzie to czas na lepsze poznanie zagadnień związanych ze specyfiką jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu, ale też czas na poznanie osób, dla których to nieodłączny element życia – ich problemów, pasji, marzeń, doświadczeń w radzeniu sobie z codziennością. Przyjmuje się szacunkowo, że w Polsce żyje co najmniej siedem tysięcy takich osób.

GŁUCHONIEWIDOMY? KTO TO TAKI? Z CZYM MOŻNA GO SKOJARZYĆ? JAK SCHARAKTERYZOWAĆ?

Gdy pada hasło „niewidomy”, statystyczny przechodzień kojarzy go z białą laską, psem przewodnikiem, pismem brajla. Gdy powiemy „głuchy” - od razu pojawia nam się obraz osoby porozumiewającej się  językiem migowym.

 

A kim jest właściwie „osoba głuchoniewidoma”? To pojęcie często nadal pozostaje zagadką.

 

Sylwia, lat 38. Nie widzi nic od urodzenia, nie słyszy na prawe ucho. Jest psychologiem. Wolny czas spędza na buszowaniu po sklepach, czasem skoczy z koleżanką na aerobik, ale nieregularnie, bo napięty plan zajęć na to nie pozwala. Ma pełnosprawnego męża i dwie zdrowe córki.

Marek, lat 55. Mieszka na wsi, z siostrą. Jest niewidomy. Wszczepiony implant ślimakowy pozwala mu słyszeć mowę, jednak tylko w sprzyjających warunkach - musi być cicho, żadnych samochodów, trzaskających drzwi, chodzących ludzi, najlepiej rozmowa jeden na jeden. Komunikacja przez telefon nie jest możliwa - Marek rozumie tylko pojedyncze słowa, z których nie da się poskładać sensu wypowiedzi. Mężczyzna nie porusza się samodzielnie poza domem. W robieniu zakupów, załatwianiu urzędowych spraw pomaga mu specjalnie przeszkolony tłumacz-przewodnik. Pasją Marka są książki, a konkretnie ich pisanie.

Adaś, lat 8. Widzi bardzo słabo. Słuch stracił, gdy miał 16 miesięcy, trudno określić dlaczego. Rodzice długo nie wiedzieli jak mu pomóc. Teraz poznaje język migowy i chodzi na zajęcia do logopedy, gdzie uczy się mówić. Rok temu poszedł do szkoły ogólnodostępnej, takiej dla wszystkich i całkiem dobrze sobie radzi. Wie, że musi się przykładać do nauki, żeby nie zostać w tyle, za kolegami. Na szczęście mama mu bardzo pomaga. Kiedyś, jak zaczął tracić słuch, zrezygnowała nawet dla niego z pracy, by móc się nim opiekować. Adaś lubi grać w piłkę nożną i marzy o nowym komputerze. Stary spowalnia gry i trzeba się nim dzielić z bratem.

Ilu głuchoniewidomych tyle historii. Są tacy, którzy nie widzą i nie słyszą od urodzenia. Tacy, którzy urodzili się "tylko" głusi lub niewidomi, a później utracili drugi zmysł. Jedni nie widzą nic, ale jeszcze trochę słyszą, drudzy zachowali resztki wzroku, ale nie słyszą. Różne przyczyny niepełnosprawności. Różne sytuacje życiowe. Niektórzy są aktywni zawodowo i społecznie, wychowują dzieci, realizują swoje pasje. Są samodzielni i niezależni materialnie. Inni żyją przy rodzinach lub w domach pomocy, nie wychodzą sami poza teren podwórka, potrzebują wsparcia przy załatwianiu codziennych spraw.

Łączy ich jedno - na co dzień muszą radzić sobie z konsekwencjami jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu. Życie głuchoniewidomego różni się od życia osoby "tylko" niewidomej lub "tylko" głuchej. Przede wszystkim ograniczeń jest więcej i mniejsze możliwości kompensowania braków. Niewidomy w wielu sytuacjach może zastąpić brak wzroku słuchem. Za to głuchy, pozbawiony bodźców słuchowych, może bazować na tym, co widzi. Głuchoniewidomy, u którego uszkodzone są oba zmysły, nie ma takich możliwości - musi nauczyć się funkcjonować z tym, co mu pozostało.

Komunikowanie się, samodzielne poruszanie i dostęp do informacji to sfery, w których skutki jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu są najbardziej odczuwalne.

JAK SIĘ POROZUMIEĆ?

Wiele jest sposobów komunikowania się w środowisku osób głuchoniewidomych. Wiele jest też czynników, które na to wpływają. Wiele jest osób, które w różnych okolicznościach korzystają z różnych metod.

  • Dla osób, które nie słyszą od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa najczęściej podstawową formą komunikowania się jest język migowy wraz z alfabetem palcowym. Mogą go odczytywać wzrokowo – jeśli mają wystarczające możliwości wzrokowe - bądź dotykowo – jeśli są one niewystarczające.

 

  • Niewidomi i słabowidzący z umiarkowanym niedosłuchem na ogół porozumiewają się mową ustną, najczęściej z wykorzystaniem sprzętu wzmacniającego odbiór dźwięków. W sytuacji, gdy nie są już w stanie rozumieć mowy za pomocą słuchu, można na przykład pisać na ich dłoni litery alfabetu łacińskiego lub korzystać z pisma brajla.

 

  • Metodę uniwersalną dla wszystkich osób głuchoniewidomych, które potrafią zapisać wyrazy jest LORM - alfabet dotykowy opracowany przez Austriaka Hieronima Lorma w połowie XIX w. Polega na kreśleniu linii lub stawianiu punktów na dłoni rozmówcy, które odpowiadają poszczególnym literom alfabetu.

A TO CIEKAWE: TŁUMACZ-PRZEWODNIK

To w jaki sposób głuchoniewidomy będzie przemieszczał się poza domem również zależy od wielu czynników. Na ogół współwystępujące poważne uszkodzenie wzroku i słuchu ogranicza możliwość bezpiecznego poruszania się w przestrzeni.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby całkowicie pozbawione wzroku i słuchu. Przy załatwianiu codziennych spraw osoby te chętnie korzystają ze wsparcia tłumaczy-przewodników. Tak nazywamy specjalnie przeszkolonych fachowców, którzy poznali różne metody komunikacji oraz techniki bezpiecznego poruszania się z osobą głuchoniewidoma. Rolą tłumacza-przewodnika jest bycie niejako „oczami i uszami” osoby głuchoniewidomej.

Osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu mogą skorzystać z tego typu usług bezpłatnie, wystarczy, że skontaktują się z biurem TPG.

TPG - TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM

TPG to organizacja pożytku publicznego. Działa na terenie całej Polski poprzez jednostki wojewódzkie i jako jedyna w kraju zajmuje się wspieraniem osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. W październiku 2016 roku obchodziliśmy 25. rocznicę działalności. 

Dzięki Towarzystwu głuchoniewidomi przestają stopniowo być anonimowi. Zaczynają wierzyć, że i tę niepełnosprawność da się oswoić. Wychodzą z domów, jeżdżą na wycieczki, podejmują naukę, znajdują pracę. Organizacja stara się wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom, uwzględniając odmienną sytuację zdrowotną i życiową każdej z trafiających do niej osób. Warsztaty komputerowe, plenery rzeźbiarskie, spotkania klubowe to tylko niektóre z form aktywności proponowanych głuchoniewidomym w najbliższym czasie.

SAM JESTEŚ OSOBĄ GŁUCHONIEWIDOMĄ?

ZNASZ KOGOŚ, KTO POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym: http://tpg.org.pl/regiony/jednostki/

Daktylografia https://youtu.be/Flz4QwIvpfI

Alfabet Lorma :  https://youtu.be/YRmRL5gCGCg

Subscribe to RSS - niepełnosprawni

 

Kalendarz FB